Troba el teu curs

Cursos de gestió de projectes socials i entitats

Els diferents cursos de gestió de projectes socials i entitats doten l'alumne de totes les competències necessàries per a poder desenvolupar projectes socials de principi a fi. 

En aquest sentit, es contribueix a proporcionar els continguts clau per a conèixer exhaustivament cadascuna de les fases d'un projecte d'intervenció social: el disseny, la gestió i la seva avaluació. 

Coordinació del voluntariat, coaching, fundraising o gestió d'associacions, entre d'altres; l'oferta és àmplia, i permetrà l'alumne entendre de forma molt més exhaustiva totes les eines necessàries per gestionar correctament projectes socials. A més, tots compten amb un certificat acreditatiu, emès per la Fundació Pere Tarrés, i poden realitzar-se en modalitat online. 

Més informació

Com és la formació en el curs de projectes socials?

Els principals objectius d'aquests cursos passen per donar a l'alumnat el contingut teòric necessari per conèixer els principis fonamentals de la gestió de projectes socials. 

D'altra banda, també tenen una part pràctica determinant. Permetrà als alumnes aprendre a: 

  • Elaborar les diferents fases en el procés de gestió de projectes socials.
  • Capacitat d'implementar de forma eficaç un projecte d'intervenció social.
  • Anàlisi de les necessitats, les estratègies de captació de fons i la previsió de cara al futur. 

Finalmente, también se aportará una visión integradora de las variables que forman los proyectos sociales, para que puedan adaptarse a cualquier situación u inconveniente, y ser capaces de analizar los resultados en cada momento. 

Així mateix, aquests cursos no se centren només en la creació i disseny, sinó també en la seva gestió. Aprendre a dirigir equips o a coordinar el conjunt de voluntaris és clau per al correcte desenvolupament del projecte social. 

Finalment, també s'hi aportarà una visió integradora de les variables que formen els projectes socials perquè puguin adaptar-se a qualsevol situació o inconvenient i per poder analitzar els resultats en cada moment. 

Perfil i sortides professionals

Els cursos de gestió de projectes socials i entitats de la Fundació Pere Tarrés s’adrecen a aquelles persones orientades professionalment a les ciències socials amb interès en projectes socials i amb desitjos de col·laborar amb l'administració pública, empreses, associacions i altres entitats d'intervenció social. I, en general, a qualsevol persona que vulgui rebre formació en projectes socials. 

Realitzar aquests cursos proporcionarà a l'alumnat el coneixement necessari per exercir com a professional en l'àmbit de l'educació, el treball social, la recerca, l'administració pública i les associacions sense ànim de lucre.

Si tens aquest perfil i vols augmentar els teus coneixements sobre com gestionar projectes i entitats socials, no dubtis a informar-te sobre tota la nostra oferta formativa.