Troba el teu curs

Cursos de gestió de projectes socials i entitats

Els diferents cursos de gestió de projectes socials i entitats doten l'alumne de totes les competències necessàries per a poder desenvolupar projectes socials de principi a fi. 

En aquest sentit, es contribueix a proporcionar els continguts clau per a conèixer exhaustivament cadascuna de les fases d'un projecte d'intervenció social: el disseny, la gestió i la seva avaluació. 

Coordinació del voluntariat, coaching, fundraising o gestió d'associacions, entre d'altres; l'oferta és àmplia, i permetrà l'alumne entendre de forma molt més exhaustiva totes les eines necessàries per gestionar correctament projectes socials. A més, tots compten amb un certificat acreditatiu, emès per la Fundació Pere Tarrés, i poden realitzar-se en modalitat online. 

Més informació