Sala de Premsa Sala d'expertes i experts Pere Tarrés en xifres Opinió i anàlisi d'actualitat
 Tornar a Sala d'Experts

Jesús Vilar Martín

Director Acadèmic de Grau i professor de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull

Especialització

Infància Infància vulnerable Pobresa infantil Educació social

Formació

Diplomat en Magisteri, llicenciat en Pedagogia i Doctor en Pedagogia per la Universitat de Barcelona

Experiència

ESPECIALITZAT EN: Ètica professional en l’acció socioeducativa, formació de professionals reflexius en entorns de complexitat i construcció de xarxes socioeducatives, disseny i planificació de propostes socioeducatives amb infància i adolescència vulnerable, fonaments de l’educació social i la pedagogia social. Director Acadèmic de Grau a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL) Professor de "Pedagogia social", "Ètica professional" i "Pràcticum" a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL). Anteriorment, experiència inicial com a mestre, posteriorment com a educador social i més tard com a pedagog amb infants i adolescents en situació de risc social en centres de protecció i justícia de la Direcció General de Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya.
Altres: Membre del Comitè d’Ètica de la Recerca de la URL i vocal de la Comissió Permanent de l’Observatori dels Drets de la Infància del Departament de Benestar i Família, de la Generalitat de Catalunya. Vocal de l'Observatori dels Drets de la Infància del Departament d'Acció Social i Ciutadania, de la Generalitat de Catalunya. Membre del Comitè Assessor del programa CaixaProinfància. Assessor a equips, ponent en seminaris i formador sobre els temes relacionats amb les línies de recerca exposades en l’apartat de les especialitzacions.

Publicacions

Llibres recents: Vilar, J. (2013). Cuestiones éticas en la educación social. Del compromiso político a la responsabilidad en la práctica profesional. Barcelona: Editorial UOC. Riberas, G.; Vilar, J.; Mora, P. (2013). Elaboració de projectes socials. Disseny i avaluació de les accions socioeducatives. Barcelona: Claret.
Capítols de llibres més recents: Riberas, G.; Rosa, G.; Vilar, J. (2015). La ética aplicada y el desarrollo de las competencias emocionales en la formación de profesionales reflexivos. Eficacia, responsabilidad y prevención del estrés. En Riberas, G.; Rosa, G.; (Coord.). Inteligencia profesional ética, emociones y técnica en la acción socioeducativa. Barcelona: Claret, p. 15-33. Riberas, G.; Vilar, J.; Rosa, G. (2015). La ética, eje transversal de formación en los grados de educación social y trabajo social. Una mirada prospectiva. En Padilla, G. (Coord.). Contenidos especializados en la enseñanza superior.  p. 363-385. Madrid: ACCI. Vilar, J.; Riberas, G.; Rosa, G.; (2014). Necesidades formativas de los profesionales de la educación social para la gestión de los conflictos éticos en la práctica profesional. En Delgado, P.; Barros, S.; Serrão, C.; Veiga, S.; Martins, T.; Guedes, A.; Diogo, F.; Araújo, M. J. (Coord.). Pedagogia / Educação Social - Teorias & Práticas. Espaços de investigação, formação e ação. Porto: Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, p. 198-202. Vilar, J.; Riberas, G.; Rosa, G. (2013). La formación en competencias morales para el ejercicio responsable de la profesión y la prevención de Bornout. En Torío, S.; García-Pérez O.; Peña, J. V.; Fernández, C. (coord.). Crisis social y Estado del Bienestar: las respuestas de la Pedagogía Social. Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo. P. 722-728. Vilar, J.; Longàs, J. (2013). Adolescentes en Riesgo o Especial Vulnerabilidad. Buenas Prácticas Socioeducativas desde y con el Sistema Educativo en Cataluña. En Santibáñez Gruber, R.; Martínez-Pampliega, A. (Coords.). Intervención comunitaria con adolescentes y familias en riesgo. Barcelona: Graó. Vilar, J. (2011). La ética en el proceso de construcción de la identidad de los/las educadores/as sociales. En Planella, J.; Moyano, S. Voces de la educación social. Barcelona: Editorial UOC. P. 367-381.
Materials tècnics i recursos pedagògics: Cots, J.; Lázaro, A.; Vilar, J. (2014). Cap al 25è aniversari de la Convenció. Documents de l’Observatori dels Drets de la Infància. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Cots, J.; Lázaro, A.; Urmeneta, M.; Vilar, J. (2014). III Jornades Catalanes sobre l’Infant. La responsabilitat dels adults vers l’infant. Barcelona, Generalitat de Catalunya. Grup de recerca PSITIC. Universitat Ramon Llull. Botella, L.; Longás, J.; Riera, J.; Úcar, X.; Longás, E.; Puig, C.; Vilar, J.; Civís, M.; Cussó, I.; Boria, C. (2013). Guía de Atención Psicoterapéutica Programa Caixaproinfancia. Barcelona: Obra Social ‘La Caixa’. DL: B.7176-2013 (Versió castellana); DL: B.7177-2013 (Versió catalana). Grup de recerca PSITIC. Universitat Ramon Llull. Civís, M; Longás, J.; Riera, J.; Úcar, X.; Longás,E.; Puig, C.; Vilar, J.; Cussó, I.; Anguera, A. (2013). Guía del Refuerzo Educativo Programa Caixaproinfancia Barcelona: Obra Social ‘LaCaixa’. DL: B.7174-2013 (Versió castellana); DL: B.7175-2013 (Versió catalana). Grup de recerca PSITIC. Universitat Ramon Llull. Puig Cruells, C.; Riera, J.; Longás, J.; Cussó, I.; Úcar, X.; Longás, E.; Vilar, J. i Civís, M. (2013). Modelo de acción social Programa Caixaproinfancia. Barcelona: Obra Social ‘La Caixa’. DL: B.7172-2013 (Versió castellana); DL: B.7173-2013 (Versió catalana). AAVV (2013). Projecte tècnic de Medi Obert. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya. AAVV (2013). Plans de treball amb joves infractors, Col·lecció Debat a bat. Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya.
Portal de recerca: http://portalrecerca.csuc.cat/orcid/0000-0001-9249-2687

Bloc Pere Tarrés

Vegeu articles

Contacte

Àrea de Premsa
Tel. 93 430 16 06
premsa@peretarres.org