COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Jesús Vilar Martín

Director Acadèmic de Grau i professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL

La incorporació de l’educació social a l’escola

07.09.23

L’escola és un espai fonamental en la vida dels infants i joves, però ha deixat de ser l’agent formatiu principal. Incorporar l’educació social a l’escola és la manera d’obrir-la de nou al món.

Com implementar l’ètica en la pràctica quotidiana de les professions socioeducatives

25.10.21

Avui dia, ningú no discuteix que l'ètica és un element central de la pràctica de qualsevol professió, especialment, en aquelles que tenen a veure amb acompanyar les persones. Aquestes són professions on no es pot ser neutral i mantenir-se al marge, sinó que cal influir en la realitat, però treballant des de la imparcialitat.

Educació social: una professió essencial que requereix ser visibilitzada

28.09.20

L’essència de l’Educació social és la promoció dels drets bàsics de les persones mitjançant processos educatius. Així ha estat sempre, especialment des de la transició democràtica, punt que podem considerar com l’origen de la professió tal i com la coneixem a dia d’avui. Les diferents etapes de l’Educació social evidencien que, d’una forma o d’una altra, mai no ha perdut l’horitzó dels drets fonamentals de les persones.

Idees clau sobre la importància de l'ètica professional

16.04.20

El Treball Social i l’Educació Social són dues professions amb un marcat caràcter polític perquè treballen en escenaris de vulnerabilitat, precarietat i injustícia, els quals són entorns canviants, dinàmics i fràgils. Això fa que sigui inevitable que haguem d’adoptar una posició clara cap a la promoció dels Drets humans. Parlar d’ètica, en definitiva, és parlar de com el professional utilitza el seu poder i la seva llibertat en l’exercici de la seva activitat.

Mirades sobre la infància

14.01.19

Ara que arriba l'època de fer nous propòsits per a l'any que acabem de començar, pot ser un bon moment per reflexionar novament sobre les mirades que projectem sobre la infància. Per a això, i seguint la proposta que als anys 70 va fer Lloyd deMause en el seu ja cèlebre Història de la infància, jugarem amb la literatura com a font indirecta per entendre la realitat social de la infància.

Ètica, cura i complexitat: limitacions dels codis deontològics

18.03.18

L'Educació Social és una professió de marcat caràcter polític qie s'inspira en la promoció dels Drets Humans, pel que sempre ha tingut consciencia de que era imprescindible definir la posició ètica  i valorativa des d'on orientar el dia a dia de la seva activitat. 

Què és l'Educació Social i què aporta a la societat?

19.07.17

- Què passa quan una dona és dependent? Està sotmesa a una situació de violència i no sap com sortir-se’n.
- Com fer perquè un infant que viu en un escenari de molta precarietat pugui tenir les oportunitats que té qualsevol infant i tenir una vida digne i plena.
- Com aconseguir que un home que està pel carrer des de fa molts anys trobi la manera de vincular-se a la societat i ser un ciutadà més de ple dret.


Totes aquestes qüestions, entre moltes d'altres són les que es planteja l’educació social com a professió que genera possibilitats per sortir d’aquestes situacions de dificultat tenin en compte l’educació com un procés de construir-se com a persona.

Quins reptes ètics es plantegen als professionals de l'Educació Social i el Treball Social des d'una perspectiva de cuidar i la complexitat?

19.06.17

L'educació social i el treball social han experimentat importants transformacions durant ek seu recorregut històric en relació a la seva missió i tasca.  En un principi eren professions vinculades a la caritat i al control. 

Ètica, ciència i tècnica: tres eixos constitutius de la professionalitat

05.02.17

És evident que les característiques del món actual i les interaccions que es produeixen en ell requereixen que els professionals de l'educació social estiguin rigorosament capacitats si volen anar més enllà de l'atenció i el control a l'hora de treballar amb les persones per tenir una vida autònoma i digna.

Educadors socials a l'escola pel desenvolupament integral de la persona

13.11.16

A l'actualitat és imprescindible que les polítiques educatives superin la divisió clàssica entre l'"educació formal" i la "no formal"o “la reglada” i “no reglada”.

El repte ètic d'anar més enllà de l'urgència: construir comunitat, construir esperança

04.09.16

Fa quasi 35 anys que Ridley Scott ens va deixar clar a Blade Runner que la tecnologia no dona la felicitat i que allò esencial per l'ésser humà és alguna altra cosa de carácter inmaterial i intanglible 

Els comitès d’ètica en l’educació social

01.05.16

Tal com ja hem indicat en altres textos, l’educació social ha de dotar-se de sistemes públics per a la gestió dels seus conflictes de valor. Tot i que la vivència de conflicte sempre és subjectiva, el seu tractament ha de poder ser públic i col·legiat per assegurar que la resposta que es dóna a una determinada problemàtica és la més justa i, a la vegada, per treure pressió al professional que pateix el conflicte.

Cal continuar parlant d’ètica en l'educació social

21.03.16

Si mirem el recorregut històric que ha fet l’educació social, veiem que sempre ha hagut consciència que ètica, tècnica i política van de la mà i d’aquí la importància que se li va donar a la construcció del codi deontològic, document on s’indiquen les aspiracions morals de la professió.

L'Educació Social al nou humanisme del segle XXI

21.02.16

L’any 2006 apuntàvem que l’educació social s’enfrontava a tres reptes evidents: en primer lloc, era necessari aprofundir en els processos d’identitat per singularitzar-se i entendre qui era i què podia oferir a la societat en el conjunt de professions socioeducatives.

L’Educació Social: una bona forma de fer política

09.09.15

No t’agrada el món en què vivim? Et sents impotent davant de tanta injustícia i tanta tragèdia? et desanima veure que tot i el gran progrés científic i tècnic les desigualtats socials siguin tan grans?

Qui cuida de la salut moral dels professionals?

18.05.15

El compromís moral en l’exercici professional ha d’anar més enllà de les bones intencions i ha de mostrar evidències en la manera de fer quotidiana.

Sentit moral en l'activitat professional. De les bones intencions a l'exercici responsable

20.04.15

És innegable que les professions socioeducatives han de regir-se per criteris ètics per respondre al gran repte de l'atenció responsable a les persones. La injustícia, les desigualtats, la falta d'oportunitats, el maltracte, la vulneració de drets i la desesperança són el seu marc de treball, un escenari que no es pot superar només des de la tècnica asèptica.