Sala de Premsa Sala d'expertes i experts Pere Tarrés en xifres Opinió i anàlisi d'actualitat
 Tornar a Sala d'Experts
Elena Requena Varón

Elena Requena Varón

Directora del Grau en Treball Social

Especialització

Infància Salut mental

Formació

Acreditada per l’AQU en la modalitat de Professorat Lector (2004) Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona (1998) Màster en Psicopatologia Clínica per la Universitat Ramon Llull (1997) Beca d'investigació “Plan de Formación de Personal Investigador” del Ministeri d’Educació i Ciència per a la realització de la tesi doctoral (1994-1997) Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (1992)

Experiència

ESPECIALITZADA EN: Infància, competències parentals, acolliment i adopció, salut mental Professora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés –URL (des del 2000 fins l’actualitat) Psicòloga de l’equip tècnic d’adopció d’infants a Catalunya (en conveni amb l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció – Generalitat de Catalunya), amb les següents funcions: Conducció de grups de formació de famílies que volen adoptar un infant a Catalunya. Valoració de famílies que volen adoptar un infant a Catalunya. Seguiment de famílies que han acollit un infant amb finalitat adoptiva. Conducció de grups d’autoajuda per a famílies que tenen acollit un infant amb finalitat adoptiva. Col·laboració amb els tècnics de la Unitat d’Adopcions de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció en els processos d’acoblament infant i família adoptant. Psicòloga infantil, d’adolescents i de famílies en el Centre de Psiquiatria i Psicologia infantil i juvenil Associació Parlament (1994-2004). Psicòloga escolar a la secció d’ESO en el Col·legi Pare Manyanet de Barcelona (1997-2000) Educadora en centres de menors de la Generalitat de Catalunya (1993)

Publicacions

2018: M. Reinoso, T. Galligó i E. Requena. Per fi junts! Parlem d’adopció. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 2015: B. López, E. Requena. "Inteligencia emocional y proximidad profesional". En G. Riberas, i G. Rosa (Coord.). Inteligencia profesional: ética, emociones y técnica en la acción socioeducativa. Barcelona: Claret. 2015: R. Muiños, E. Requena, R. Sáez. Psicopatologia d'adults. Barcelona: UOC. 2015: Intress – Equip de preadoptius de Barcelona. “Grup de famílies adoptants amb infants amb trastorns del comportament i amb necessitats educatives especials”. Revista de Treball Social, 204, 116-121. 2011: A. Jarne i E. Requena. “Evolución de los conceptos en Psicopatología”. En A. Jarne i T. Talarn (Eds.) Manual de Psicopatología Clínica. Barcelona: Paidós i Fundació Vidal i Barraquer. 2011: E. Requena i A. Jarne. “Sistemas de clasificación y diagnóstico en Psicopatología”. En A. Jarne i T. Talarn (Eds.) Manual de Psicopatología Clínica. Barcelona: Paidós i Fundació Vidal i Barraquer. 2011: E. Requena. “Trastornos del estado de ánimo”. En A. Jarne i T. Talarn (Eds.) Manual de Psicopatología Clínica. Barcelona: Paidós i Fundació Vidal i Barraquer. 2004: E. Requena, N. Anglès, E. Hervás i N. Cullell “Eficacia de los programas de psicoestimulación” En J. Deví i J. Deus (Eds.) Las demencias y la enfermedad de Alzheimer: una aproximación práctica e interdisicplinar. Barcelona: ISEP Universidad. 2003: G. Riberas, E. Requena, A. Sogas. “Les actituds en l’exercici de la professió”. En J. Planella i J. Vilar (Eds.) L’educació social: projectes, perspectives i camins. Barcelona: Pleniluni. 2003: E. Requena “Trastornos del aprendizaje por déficits cognitivos. La deficiencia mental”. En M. Galligó, T. Galligó, E. Requena, E. Saumell i J. Torres. El aprendizaje y sus trastornos. Consideraciones clínicas y psicopedagógicas. Barcelona: CEAC. 2003: E. Requena i G. Riberas. “Self-esteem, life satisfaction, self concept and adolescence”. European Journal of Social Education, 5, 45-50. 2002: E. Benavent, A. Forés, T. Hernández, E. Requena, C. Trinidad. “Futuribles campus virtuales. ¿Todo sigue igual pero algo ha cambiado?¿Algo ha cambiado pero todo sigue igual? en http://www.educaweb.com/esp/monograficos nº 34, 4 de febrer. 2001: A. Jarne, E. Requena, E. Horta, M. Timón i M. Holmes. “Variables suggesting the need for psychotherapy in children’s divorced parents”. Aula médica psiquiatría, 5. 1997: E. Horta, A. Jarne i E. Requena. “La depresión postparto y su relación con los acontecimientos vitales y el ajuste marital”. Obstetricia y Ginecología Española, 6 (34), 147-154. 1997: A. Jarne, E. Requena i M. Timón. “A descriptive preliminary study of the long term effects of the divorce in the psychological adjustment process of children”. En S. Redondo, V. Garrido, J. Pérez y R. Barberet (Eds). Advances in psychological and law: international contributions, pp. 281-288. Berlín: De Gruyter. 1996: G. Gallicó, M. Domingo, E. Grau i E. Requena. “Psicoterapia y reeducación infantil: aspectos específicos y comunes de ambos abordajes”. Revista intercontinental de psicoanálisis contemporáneo, 1 (1-2), 167-180. 1996: M. Domingo, E. Requena i G. Gallicó. “Algunas consideraciones sobre la ansiedad de separación en niños. Aportaciones a un caso clínico”. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 57, 57-65. 1995: G. Gallicó i E. Requena. “Comentarios para la comprensión de un caso con alteraciones en la conducta alimentaria”. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil, 1, 61-62. 1995: A. Jarne, E. Requena, M. Timón, E. Horta, J. Gutiérrez, M.L. Font, D. Leal i D. Rifa. “Divorcio y respuesta psicopatológica en los niños”. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil, 4, 212-220.

Bloc Pere Tarrés

Vegeu articles

Contacte

Àrea de Premsa
Tel. 93 430 16 06
premsa@peretarres.org

Elena Requena Varón