Informació institucional Economia i finances Responsabilitat, sostenibilitat i qualitat Persones Canal ètic ODS Covid-19

Economia i finances

Relació d’informació i documentació econòmica d’interès.

Pla d’activitats

Descarregar (pdf)

Pressupost

Descarregar (pdf)

Comptes anuals i informe d’auditoria

Descarregar (pdf)

Informes d’òrgans externs

 

Informe de patrimoni

Descarregar (pdf)

Balanç i comptes de pèrdues i guanys

Balanç econòmic 2019 Fundació Pere Tarrés

Contractes, convenis i subvencions

Descarregar (pdf)