Calendari escolar Torna enrere

Dret a l'habitatge

MAIG 2022

Article 27. Tot infant té dret a beneficiar-se d'un nivell de vida adequat. Això significa que l'infant ha de tenir unes condicions de vida favorables per al seu desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social, entre les quals destaca la de poder gaudir d'un sostre estable. Així, segons l'article 27 de la Convenció sobre els Drets de l'Infant, els nens i nenes han de gaudir d'un habitatge, així com tenir el suport dels adults per a tenir una bona alimentació, descans i totes les atencions necessàries des del seu naixement. 

És responsabilitat primordial de la família de l'infant que aquest dret sigui acomplert, però en el cas que la família no pugui proporcionar aquestes condicions mínimes, també és obligació de l'Estat adoptar mesures apropiades perquè aquesta responsabilitat sigui assumida, si cal, mitjançant ajuts econòmics.

Maig

Materials pedagògics per treballar aquest dret

Dinàmica per treballar el dret a l'HABITATGE amb INFANTS

Mural pel dret a un habitatge digne

Autoria: Centre Socioeducatiu Poblenou de la Fundació Pere Tarrés.

Dinàmica per treballar el dret a l'HABITATGE amb JOVES

El teu barri, a través de la càmera

Autoria: Centre Socioeducatiu Poblenou de la Fundació Pere Tarrés.

Contingut relacionat

Projectes relacionats