Centres socioeducatius Beques estiu Salut bucodental Campanya Joguines CoronaKits Destí donatius Col·laboradors

Xarxa de suport

L’acció social i educativa que realitzem amb la infància en situació vulnerable no seria possible sense la col·laboració i el compromís de particulars, entitats i empreses. Cada any augmenta el número de donants que se sumen a la Fundació Pere Tarrés per combatre la pobresa i l’exclusió social dels infants més vulnerables i fer possible una societat més cohesionada i justa. Gràcies al seu suport, durant tot l’any podem donar oportunitats a milers d’infants.

Xarxa de suport d’entitats que recolzen els nostres projectes socials

Junts ho fem possible

Sumem esforços per donar milers d'oportunitats.

Agrupació d'Amics de la Fundació Pere Tarrés

El 2011 es va constituïr l’Agrupació d’Amics de la Fundació Pere Tarrés, una entitat amb personalitat jurídica pròpia formada per un grup d’empresaris i directius de consolidada trajectòria professional amb sensibilitat per la infància i l’acció educativa i social de la Fundació Pere Tarrés. Aquesta entitat treballa tot l’any generant sinèrgies per crear una xarxa de col·laboració de persones i empreses que contribueixin a millorar la situació dels col·lectius que atén la Fundació Pere Tarrés.

Una de les seves accions més destacades és el sopar solidari, que des del 2016 s’organitza anualment des de la Fundació Pere Tarrés per recaptar donatius en benefici d’un projecte adreçat a la infància en situació vulnerable. En el sopar de 2019 es va aconseguir reunir 270 persones i recaptar al voltant de 40.000 euros.

Agrupació d'Amics de la Fundació Pere Tarrés

Actualment, l’Agrupació d’Amics de la Fundació Pere Tarrés està formada per les persones següents: Francisco Lacasa, Ernesto Poveda, Joaquin Abril, Jacint Boixasa, Joan Sagrera, Antoni Donadeu, Ramon Garcia, Pedro Ezcurra, Antoni Nasarre, Jaume Arqués, Antonio Martínez del Hoyo, Joan Lladó, Salvador Rovira, Oriol Pinya, Vicente Codes i Antonio Almenara.

Principals col·laboradors

Principals col·laboradors

Mitjans de comunicació

Nombrosos mitjans de comunicació ens donen suport cedint-nos espai de publicitat per fer difusió de les nostres campanyes solidàries.

Mitjans de comunicació

Entitats i empreses que estan col·laborant el 2021

Entitats i empreses col·laboradores durant l’any 2020

Entitats i empreses col·laboradores durant l’any 2019 

Entitats i empreses col·laboradores durant l’any 2018

Entitats i empreses col·laboradores durant l'any 2017