Sala de Premsa Sala d'expertes i experts Pere Tarrés en xifres Opinió i anàlisi d'actualitat
 Tornar a Sala d'Experts

Gisela Riberas Bargalló

Vicedegana d’Ordenació Acadèmica

Especialització

Infància Educació social Serveis socials

Formació

Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona, 1998. Tesi dirigida per la Dra. M. Teresa Anguera i la Dra. Mercè Mitjavila Llicenciada en Psicologia, especialitat clínica, per la Universitat de Barcelona, 1990 Habilitada com a educadora social i col·legiada des del 2002 Habilitada com a mediadora familiar i en resolució de conflictes pel Col·legi de Psicòlegs de Barcelona, 2003 Postgrau en Administració i gestió local per a càrrecs electes a la Universitat Autònoma, 2007-2009

Experiència

ESPECIALITZADA EN: Disseny i planificació de serveis socials, infància, família i atenció a la dona, competències socials i tècniques d'entrevista i ètica aplicada. Ha treballat a presons com a psicòloga i en centres d'acolliment de la DGAIA Generalitat de Catalunya com a educadora social, 1991-1996. Professora de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, 1997-2003. Col·laboradora amb el Màster d'Infància de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés des del 1996. Va presentar la Tesi doctoral el 1998, l'objectiu de la qual va ser fer el seguiment dels nadons ingressats en diversos centres d'acolliment durant el seu primer any de vida. Ha treballat com a psicòloga i com a mediadora familiar en escoles privades, realitzant assessoraments a pares i mestres. Ha estat Cap de Serveis Socials i psicòloga del Servei d'Atenció a les Dones, així com responsable del Servei d'Urgències dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Vallirana, 2003-2006. Ha exercit com a tinent d'alcalde en la legislatura 2007-2011 i continua treballant com a regidora en temes vinculats a polítiques socials, a l'administració pública local.

Publicacions

Riberas, G.; Rosa, G. (2015) (Coord.). Inteligencia profesional: ética, emociones y técnica en la acción socioeducativa. Barcelona: Claret. Riberas, G.; Rosa, G.; Vilar, J. (2015). La ética aplicada y el desarrollo de las competencias emocionales en la formación de profesionales reflexivos. Eficacia, responsabilidad y prevención del estrés. En Riberas, G.; Rosa, G. Inteligencia profesional: ética, emociones y técnica en la acción socioeducativa. Barcelona: Claret. Riberas, G.; Vilar, J.; Mora, P. (2013). Elaboració de projectes socials. Disseny i avaluació de les accions socioeducatives. Barcelona: Claret. Riberas, G.; Vilar, J.; Pujol, P. (2003). Dissenys de les intervencions socioeducatives. Barcelona: Pleniluni
Articles de revista. Leal Cavalcante, M. T.; Riberas, G.; Rosa, G. (2016). Fostering innovation in social work and social education degrees: multilingual environment and tools for social change. A International Journal of Educational Technology in Higher Education, 13. Barcelona. Vilar, J.; Riberas, G.; Rosa, G. (2016). How Social Educators Manage Conflicts of Values. Ramon Llull Journal of Applied Ethics, núm. 7, p. 207-230. Vilar, J.; Riberas, G.; Rosa, G. (2015). Algunas ideas clave sobre ética aplicada en la Educación Social. Intervención Psicosocioeducativa en la Desadaptación social (IPSE-DS). Rosa, G.; Riberas, G.; Navarro-Segura, L; Vilar, J. (2015). El Coaching como Herramienta de Trabajo de la Competencia Emocional en la Formación de los Grados de Educación Social y Trabajo Social de la URL. En Formación Universitaria, vol. 8, núm. 5, Xile, p. 77-90 Riberas, G.; Vilar, J. (2014). La praxis reflexiva: un reto para la educación social. Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas, núm. 45 [Juliol 2014], 129-142. Vilar, J.; Riberas, G.; Rosa, G. (2014). El compromiso de la universidad frente a un mundo incierto y complejo. Propuestas para la formación de profesionales reflexivos. Lugares d’Educaçao [RLE], Bananeiras Paraíba, Brasil, v. 4, núm. 9, p. 132-149  Juliol-desembre, 2014. Riberas, G.; Vilar, J.; Rosa, G. (2014). Nuevas metodologías para la formación de profesionales reflexivos en educación socialRevista CIDUI 2014. Rosa, G.; Riberas, G.; Fernández, C. (2013). Las competencias transversales y la empleabilidad. Planteamiento curricular de los Grados de Educación Social y de Trabajo Social. Educaweb Requena, E.; Riberas, G. (2003). Self-esteem, life satisfaction, self concept and adolescescence. European Journal of Social Education, 5, 45-50. Riberas, G.; Losada, J. L. (2000). Aplicación de un diseño mixto en la evaluación de la interacción comunicativa en un Centro de Acogida. Psicothema, 12. 2.  470-473. Riberas, G. (1999). Sistema de categorías para la observación y registro de conductas interactivas-comunicativas. En M. T.: Anguera (ed.), Observación en etología animal y humana. Barcelona: Ediciones de la Universidad de Barcelona. Portal de recerca: http://portalrecerca.csuc.cat/orcid/0000-0003-4536-9576

Bloc Pere Tarrés

Vegeu articles

Contacte

Àrea de Premsa
Tel. 93 430 16 06
premsa@peretarres.org