Calendari escolar Torna enrere

Dret a ser un mateix

MARÇ 2022

Articles 2 i 8. Tots els infants tenen dret a ser tal com ells o elles vulguin, i ningú no els pot privar d’aquest dret a ser un mateix ni té dret a discriminar-los en funció d’aquesta identitat. Els Estats han de garantir l’aplicació dels diferents drets recollits en la Convenció dels Drets dels Infants per a tots els infants, sense fer cap tipus d’excepció ni distinció per raó de sexe, idioma, religió, opinió política o opinió d’altre tipus, origen nacional, ètnic o social, posició econòmica, impediments físics, naixement o qualsevol altra condició de l’infant i de la seva família. També hauran de prendre les mesures necessàries per protegir els infants de qualsevol discriminació. A més, tots els infants tenen dret a preservar la seva identitat, la seva nacionalitat, el seu nom i les seves relacions familiars.

Març

Materials pedagògics per treballar aquest dret

Dinàmica per treballar el dret a SER UN MATEIX amb INFANTS

Jo soc qui vull ser!

Autoria: Bet Bartrina Comalat, docent de cursos de lleure de la Fundació Pere Tarrés.

Dinàmica per treballar el dret a SER UN MATEIX amb JOVES

Soc qui vull ser, i tu?

Autoria: Bet Bartrina Comalat, docent de cursos de lleure de la Fundació Pere Tarrés.

Contingut relacionat

Projectes relacionats