Notícies

Un congrés internacional aprofundirà sobre el paper del lleure com a eina de cohesió social i motor per al desenvolupament

Un congrés internacional aprofundirà sobre el paper del lleure com a eina de cohesió social i motor per al desenvolupament

Comparteix la notícia

Etiquetes

Recursos

Dossier de premsa

06.10.22

Nombrosos estudis demostren que el lleure educatiu i l’acció sociocultural són de vital importància entre els infants, adolescents i joves, que adquireixen competències acadèmiques i valors en un ambient lúdic. Més enllà d’això, també són molt rellevants al llarg de la vida de les persones per crear espais de relació, creixement personal i desenvolupament social i cultural. Per reflexionar sobre això, Barcelona acollirà el 3 i 4 de novembre el I Congrés Internacional de Lleure Educatiu i Acció Sociocultural, organitzat per la Fundació Pere Tarrés.

L’estudi “Ocio, acción sociocultural y cohesión social” evidencia les relacions existents entre la participació en activitats de lleure educatiu i d'acció sociocultural i la cohesió social percebuda en l’àmbit de barri. Aquest informe, desenvolupat per investigadors del Grup de recerca, innovació i anàlisi social (GIAS) de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL amb col·laboració de les Universitats de Deusto i la del País Basc, es va elaborar a partir de l’anàlisi de les aportacions de veïns, persones significatives del territori, professionals, infants, adolescents i joves de quatre barris de de Catalunya i el País Basc. En aquesta línia, el projecte europeu “Together Old and Young (TOY), dissenyat per investigar i desenvolupar bones pràctiques en l'aprenentatge intergeneracional, explora com les interaccions entre els infants i les persones grans poden desenvolupar la solidaritat, la cohesió social i la comprensió intercultural.

D’altra banda, l’estudi  “El tiempo libre educativo en España: un impulso para la promoción de la infància y la juventud”, elaborat per la Fundació Pere Tarrés per encàrrec de Federació d’Entitats Cristianes de Lleure, i la Fundación Promesa (Didania), ressalta els beneficis que té el lleure educatiu i l’acció sociocultural per als infants, ja que els ajuda a crear la pròpia identitat; alhora que fomenta la inclusió social.  A més, ajuda a combatre el fracàs escolar perquè els nens i les nenes milloren les set competències educatives considerades clau per la UNESCO: l’analítica, la relacional, la comunicativa, artística i creativa, la digital, la lideratge i aprendre per aprendre.

I Congrés de Lleure Educatiu i Acció Social

Per tal de generar més coneixement sobre la importància del lleure educatiu i l’acció sociocultural, compartir experiències, reflexions, debats i bones pràctiques, la Fundació Pere Tarrés i la Càtedra de Lleure i Acció Sociocultural de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull organitzen el I Congrés Internacional de Lleure Educatiu i Acció Sociocultural.

Aquest esdeveniment, el primer de les seves característiques, vol ser un punt de trobada entre experts, professionals del sector i altres professionals de d’educació i de l’àmbit sociocultural per debatre, reflexionar, compartir experiències i abordar solucions als reptes que comporta el lleure educatiu. Per això, comptarà amb ponències, diàlegs i espais de comunicacions, en les quals entre el 3 i 4 de novembre intervindran una trentena experts d’indrets com el País Basc, Brasil, Colòmbia o l’Uruguai.

Sis objectius

El I Congrés Internacional de Lleure Educatiu i Acció Sociocultural té sis objectius: generar un espai de reflexió i debat; compartir un lloc de creació de coneixement; visibilitzar el lleure educatiu i l’acció sociocultural com a camp d’estudi en la recerca i la docència tant en l’àmbit nacional com internacional; teixir sinergies que possibilitin la construcció de xarxes d’investigadors i investigadores amb professionals de les entitats socials i escolars i en sintonia amb els reptes socials plantejats en els objectius de desenvolupament sostenible del 2030; potenciar la transferibilitat del coneixement aconseguit; i, finalment, editar una publicació que reculli les reflexions, debats, bones pràctiques i reptes sobre la temàtica.

Aquests sis objectius es desenvoluparan al voltant de tres reptes: quines polítiques es requereixen per garantir l’accés universal al lleure; com generar reconeixement i treball conjunt entre els principals agents socioeducatius; i, per últim, compartir metodologies i pràctiques contrastades. Així doncs, totes les conferències i tallers pràctics del congrés giraran entorn algun d’aquests tres eixos.

A banda d’aquests reptes, que s’abordaran als diàlegs i comunicacions, el congrés també reflexionarà sobre altres qüestions com, per exemple, com el lleure educatiu pot fomentar actituds per fomentar la tolerància i la diversitat; propiciar un desenvolupament saludable de les persones i la societat; ser un motor de desenvolupament individual i comunitari; alhora que pot ser una eina per generar oportunitats d’inserció, de transformació i cohesió social.

Mes informació: https://www.peretarres.org/arxius/fpt/dossier-congres-lleure.pdf