Sala de Premsa Sala d'expertes i experts Pere Tarrés en xifres Opinió i anàlisi d'actualitat
 Tornar a Notícies
  • 'Escoles saludables', un projecte per l'asma infantil

'Escoles saludables', un projecte per l'asma infantil

31.05.18

La Fundació Pere Tarrés ha estat promotora de la iniciativa 'Escoles Saludables per a la millora de l’asma infantil', conjuntament amb la Fundació Lovexair i amb la col·laboració de Novartis, essent responsable de la conducció i l’avaluació d’un programa de tallers dirigits a promoure bons hàbits de salut respiratòria i millorar el control d’aquesta problemàtica. El projecte, que ha comptat amb l'aval científic de la SEICAP (Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica) i de la SENP (Sociedad Española de Neumología Pediátrica), s'ha iniciat amb diversos tallers pilot a escoles de Catalunya i de Madrid a través dels quals s'ha impartit coneixement sobre la malaltia d'una forma dinàmica i amena.

L'asma és una malaltia respiratòria crònica caracteritzada per la inflamació i l'obstrucció dels bronquis que afecta a Espanya a més de 3 milions de persones. D'aquesta quantitat, el 10% són nens d'entre 6 i 7 anys i el 9% adolescents d'entre 13 i 14 anys, sent la patologia infantil que més hospitalitzacions i absentisme escolar indueix.

Per avaluar els materials que integren el programa s’han realitzat diversos tallers. En concret, la finalitat d'aquests tallers, i del material utilitzat que es posa a disposició de totes les persones interessades a la plataforma www.mejorandoelasmainfantil.com, és reforçar i ampliar la informació disponible sobre aquesta malaltia, augmentar l'empatia cap als pacients, evitar la discriminació dels nens i nenes que la pateixen i col·laborar en tant que els professors com els alumnes i les famílies sàpiguen reaccionar en cas de presenciar una crisi asmàtica. Per assolir aquests objectius s’ha plantejat una sèrie d’activitats a l’aula a través d’un apropament lúdic-educatiu, com són el joc de l’oca o el trivial de l’asma, materials adaptats amb continguts sobre aquesta patologia, descarregables per a utilitzar en qualsevol part i que permeten que els menors siguin coneixedors de la malaltia a la vegada que es diverteixen aprenent.

Les sessions les han portat a terme investigadors del Departament de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés, junt amb l’equip de dinamitzadors del Departament d’Escoles de la Fundació Pere Tarrés i de la Fundació Lovexair.  Tant l’equip de dinamitzadors, format per educadors amb experiència amb infància, com el professorat de les escoles participants han valorat molt positivament la iniciativa i destaquen que el programa permet que els menors aprenguin de forma lúdica, generant una situació de competició durant els jocs que fa que estiguin atents i motivats durant l'activitat. També ajuda als menors a familiaritzar-se amb la malaltia, trencar amb prejudicis i que el nen o nena que pateix la malaltia no només no se senti diferenciat del grup, sinó que sigui protagonista per un dia a l’escola. A més, mostra als infants com identificar i actuar davant d'una crisi asmàtica, generant un entorn protector per a les persones afectades.

Tot el material utilitzat durant les activitats està pensat per educar als infants en valors de comprensió, solidaritat i empatia cap al malalt. És un material molt útil per qualsevol professional  en contacte amb infants, des de professors a educadors, formadors o monitors, els quals poden portar a terme el taller tant en horari escolar com en altres situacions d’aprenentatge com a extraescolars, casals, esplais, etc. A més, els materials no només eduquen en valors, també tenen competències relacionades amb ciències naturals i altres assignatures com educació física.

José Carlos Hermida, director de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés, afirma que: "el desenvolupament del projecte a les aules generava dinàmiques molt positives als nens i nenes participants, que s’involucraven activament en el procés d'aprenentatge. L'enteniment de les característiques bàsiques associades a la malaltia i la seva correcta gestió en moments de crisi, així com el treball en valors com l'empatia i la solidaritat amb els afectats, suposen els pilars i alhora l'èxit del projecte, tal com ens manifestaven professors i dirigents dels centres escolars".

Dades de l’impacte dels tallers pilot

A partir dels instruments dissenyats per avaluar els materials utilitzats als tallers realitzats a les  escoles, podem assenyalar que gairebé el 60% dels menors que han participat en l'activitat de sensibilització per a la millora de l'asma infantil han escoltat parlar sobre aquesta malaltia alguna vegada abans de la realització dels tallers. Així mateix, més del 65% dels participants coneix alguna persona que la pateix. Aquesta familiarització amb l'asma varia en funció dels diferents cicles de primària. En concret, a major edat dels participants, major probabilitat d'haver sentit parlar sobre el tema i de conèixer a persones que la pateixen. Un fet que es pot deure tant a l'etapa de maduració dels nois i noies del cicle superior com al fet que no és fins a 5è i 6è de primària que els menors no treballen l'aparell respiratori, incidint tant en els coneixements previs que aquests menors tenen de l'asma com en l'impacte de les sessions.

El projecte també ha revelat que són en aquells aspectes de la vida quotidiana de les persones afectades per la malaltia, i que a la vegada són les qüestions més desconegudes per als infants, on l’impacte ha estat major. En concret, les següents quatre afirmacions són les que han tingut un major percentatge de millora:

  • Els nens i nenes amb asma no poden fer esport perquè és perillós (millora de 44,5 punts, arribant al 92,8 % d’encerts ).
  • La pols, el pol·len o els pèls d’animals afecten a les persones amb asma (millora de 42,8 punts, arribant al 96,2% d’encerts).
  • Un nen o nena amb asma pot fer la mateixa vida que una persona sense asma (millora de 36,4 punts, arribant al 93,6% d’encerts).
  • Una mala alimentació i descansar poc afecta a la salut respiratòria (millora de 33,2 punts, arribant al 91,7% d’encerts).

Impacte global del programa en relació als coneixements sobre l’asma del conjunt de l’alumnat

La Fundació Pere Tarrés treballa, des de fa 60 anys, per promocionar i assegurar el benestar integral dels infants i joves, a través de la realització d’activitats d’educació en el lleure. Aquesta tasca també inclou l’atenció i protecció dels nens i nenes en risc d’exclusió social, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats.
Amb aquest projecte, la Fundació Pere Tarrés, conscient de la problemàtica que pateixen tants infants amb les malalties respiratòries, i fidel al seu compromís amb els col·lectius més desfavorables, ha decidit reforçar i ampliar la informació disponible sobre l’asma a les escoles catalanes.