Notícies

Un 87% dels alumnes que estudien Educació Social i Treball Social a la Facultat Pere Tarrés troben feina abans d’un any

Un 87% dels alumnes que estudien Educació Social i Treball Social a la Facultat Pere Tarrés troben feina abans d’un any

Comparteix la notícia

Etiquetes

Formació  

26.04.22

La irrupció de la pandèmia de la covid-19 i la posterior crisi socioeconòmica ha aguditzat les desigualtats socials, la pobresa i la dependència. En aquest context, el sector social és un sector emergent i estratègic a Catalunya, i disposar de les competències dels professionals per cobrir les necessitats de benestar social i personal, és més important que mai per minimitzar aquesta situació. D’aquí la importància creixent dels estudis universitaris d’educació social i treball social com els que ofereix la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Un informe d’aquesta Facultat determina precisament que en el mercat laboral hi ha una necessitat creixent d’aquestes professions, de manera que la inserció laboral dels graduats i graduades en aquestes disciplines és molt alta, d’un 87,6% globalment.

Per graus, la taxa d’ocupació del grau d’Educació Social és del 87,5% mentre que en el cas de Treball Social és del 87,9%. De les persones enquestades que actualment no estan treballant, només un 1,1% està a l’atur i un 7,9% està estudiant. Es tracta, a més, d’una inserció laboral molt ajustada als estudis que aquestes persones han realitzat: el 79,6% dels graduats i graduades en Educació Social treballen en l’educació social, mentre que el 58,6% de graduats i graduades en Treball Social ho fan en la seva disciplina. En el cas dels nous professionals del Treball Social que no han trobat feina en la seva especialitat, un 16% estan treballant precisament com a educadors i educadores socials  que disposen de la doble titulació. Moltes d’aquestes persones ja treballaven en aquesta disciplina i per estabilitat econòmica i laboral de moment no cerquen feina en el Treball Social.

En relació amb la situació contractual, el 33% de les persones titulades tenen un contracte temporal, mentre que el 28%, un contracte indefinit. El 38% restant té alguna altra tipologia de contracte, principalment contractes de substitució o d’obra i servei. El 57% dels enquestats tenen jornada completa.

Les Fundacions, fonts més comunes de contractació

Pel que fa a la tipologia de centre on treballen els titulats, els més comuns són les Fundacions (50%), seguits de l’Administració pública, amb un 19,64%. Amb menor percentatge, segueixen les associacions (14,2%), les empreses (8,9%) i les cooperatives (7,1%).

Vetllant pels col·lectius més vulnerables

Entre els àmbits d’intervenció per tipologia de servei, en el cas dels graduats en Educació Social predominen els centres residencials d’infància i adolescència, els centres oberts i els centres d’acollida. En relació amb l’àmbit d’intervenció, els educadors socials tenen més presència en el camp de la infància i l’adolescència, seguit pels àmbits de joventut i medicació i resolució de conflictes.

En canvi, en el cas dels graduats en Treball Social,  els espais més habituals on acaben treballant són les residències de gent gran i, pel que fa als àmbits d’intervenció, els més representatius són gent gran, serveis de salut i infància i adolescència.

En els seus respectius camps d’actuació, les funcions més comunes que desenvolupen els treballadors socials són l’atenció a les famílies, l’acompanyament diari i tasques de coordinació.  En el cas dels educadors socials, les seves funcions estan enfocades a l’acompanyament diari, la realització d’activitats i tallers i l’orientació laboral i acadèmica.

 Agilitat en el procés de recerca de feina

Els estudis que ofereix la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL es complementen amb pràctiques a diversos centres. Actualment, la Facultat disposa de convenis amb més de 310 centres de pràctiques i més de 170 entitats socials. Del total d’enquestats, el 55% treballen en el mateix àmbit on van realitzar les pràctiques universitàries.

La facilitat en la recerca d’un lloc de treball també queda reflectida amb el temps que triguen els graduats i graduades a trobar una feina. De les persones enquestades, prop de la meitat ja tenien feina abans d’acabar els estudis (exactament, un 46,4%), ja sigui a temps complet o a temps parcial. El 8,9% va trigar menys d’un mes en aconseguir la feina actual després de graduar-se, el 16% entre 1 i 3 mesos, i el 26,7% entre 4 i 6 mesos. Com a síntesi, el 71,4% dels enquestats ja estaven treballant al cap de tres mesos d’haver-se graduat.

 La principal via d’inserció laboral  en totes dues disciplines és internet, seguida de les pràctiques d’estudi. La via dels contactes es converteix en el tercer mitjà per aconseguir feina.

 Satisfacció amb la formació universitària rebuda

 La valoració de la formació rebuda durant la carrera per part dels i les estudiants segueix essent positiva i se situa en un 7,75 sobre 10, superant la valoració d’anteriors informes. En aquesta línia, el 85% de les persones titulades tornarien a triar la mateixa carrera si haguessin de començar novament, i el 67% repetirien en la mateixa universitat. De les persones que no repetirien la universitat, un 79% no ho faria per motius econòmics.  D’altra banda, el 89% de les persones que han respost l’enquesta creuen que la formació rebuda és adequada a la realitat professional que es troben en accedir a un lloc de treball. Per últim, la satisfacció dels alumnes enquestats en aquesta edició també és positiva pel que fa al lloc de treball, amb una nota de 7,79 sobre 10, puntuació més elevada que l’any passat.

Més de 25 anys al servei de l’educació

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – URL compta amb més de 25 anys d’experiència impartint els estudis d’Educació Social, fet que avala aquesta titulació com una professió consolidada i amb ampli reconeixement social. La Facultat ha estat pionera en la posada en marxa d’aquests estudis i està situada en els primeres posicions de nombrosos rànquings universitaris. Prop d’un miler d’estudiants d’Educació Social i Treball Social s’hi graduen cada any.

La Facultat té la voluntat de contribuir a la construcció d’una societat més justa i cohesionada a través de la recerca rigorosa, la transferència de coneixement i la formació de les persones.