Notícies

Comunicat en relació als nous estatuts de la Fundació Pere Tarrés

Comunicat en relació als nous estatuts de la Fundació Pere Tarrés

Comparteix la notícia

27.03.24

Arran de la recent aprovació dels nous estatuts de la Fundació Pere Tarrés, des de l’entitat volem fer les següents consideracions:

Amb data 19 de març de 2024 han entrat en vigor uns nous estatuts de la Fundació, atorgats per l’Arquebisbat de Barcelona, que substitueixen els estatuts signats el 2022 i que presenten alguns canvis respecte d'aquests.

Els nous estatuts mantenen la missió i ideari de la Fundació Pere Tarrés: la promoció integral de la persona des de l’educació, especialment en el lleure i l’acció social, basada en els valors de l’Evangeli. Apart, els nous estatuts incorporen canvis relacionats amb l’organització i composició del Patronat.

El Patronat passarà dels 12 patrons actuals a un nombre que podrà oscil·lar entre un mínim de 5 i un màxim de 12 persones. Serà el bisbe diocesà qui nomenarà directament tots els patrons. També s’amplia la vigència del càrrec a cinc anys prorrogables per un màxim d’un mandat.

D’altra banda, els nous estatuts detallen la figura del Secretari del Patronat, que serà nomenat pel bisbe diocesà i que caldrà que tingui el títol de grau en dret i sigui lletrat en exercici, podent ser o no patró.

Pel que fa a les facultats d’aquest Patronat, s’hi inclou un major acompanyament en les polítiques de compliance de la Fundació, que seran aprovades, revisades i seguides pel mateix, i també en les polítiques de personal com sous i salaris, criteris de selecció de personal o organigrama. 

Podeu consultar els nous estatuts a:

https://www.peretarres.org/arxius/fpt/estatuts-fundacio-pere-tarres-2024.pdf