Notícies

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés -URL- entre els primers centres en rebre el certificats d’acreditació de l’AQU Catalunya

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés -URL- entre els primers centres en rebre el certificats d’acreditació de l’AQU Catalunya

05.06.15

En un acte institucional celebrat a l’Auditori de La Pedrera, l’ Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha atorgat els primers certificats d’acreditació de titulacions universitàries de l’àmbit català. Aquest esdeveniment ha servit per fer síntesi sobre la qualitat de les titulacions que s’imparteixen en el sistema universitari català i reconèixer aquelles que han assolit el procés d’acreditació durant l’any 2014, no només en termes generals, sinó en altres dimensions més singulars i especifiques. Les acreditacions van ser lliurades pel president de l’ AQU CatalunyaJosep Joan Moreso Mateos, el rector de la Universitat Rovira i VirgiliJosep Anton Ferré Vidal, com a representant de les universitats catalanes, el   director general d’UniversitatsLluís Jofre Roca i el director de l’ AQU Catalunya, Martí Casadesús Fa.

Acreditacions AQU

Aquest acte de reconeixement és el resultat d’un procés d’avaluació en que han concorregut més de 80 titulacions per la seva avaluació. 65 d’aquestes titulacions han tingut una acreditació favorable i només d’elles 7 han obtingut una acreditació especial per part de l’ AQU Catalunya. Aquesta credencial extraordinària ve donada per quatres acreditacions amb dimensió addicional i que han estat concedides a titulacions que corresponen totes a la Universitat Ramon Llull: tres titulacions d’ESADE en la dimensió d’internacionalització i una titulació de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL -, en concret el Màster Universitari en Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la Infància i Adolescència, en la dimensió de DesenvolupamentInserció Professional i Ocupació. Per la seva part, tres titulacions han assolit un certificat d’acreditació d’excel·lència general i que ha estat concedides a tres titulacions d’universitats publiques. El resultat de l’avaluació pot ser   Acreditat amb Excel·lència; AcreditatAcreditat amb condicions i No acreditat. Superar l’avaluació permet l’obtenció d’un certificat d’acreditació i l’ús dels segells de qualitat de l’ AQU Catalunya.

Acreditacions AQU

En el cas del nostre Màster Màster Universitari en Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la Infància i Adolescència és la única titulació a tota Catalunya que ara mateix por lluir el segell d’excel·lència en desenvolupament i inserció professionals. Segons el Degà de la Facultat Pere TarrésPaco López, l’objectiu a curt termini serà poder obtenir aquestes credencials de l’ AQU Catalunya   per al   Grau en Educació Social i Grau en Treball Social així com el Màster Universitari en Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials depenent de la disponibilitat de la comissió específica que les avaluï.

El procés d’adaptació de les titulacions universitàries catalanes a l’Espai Europeu d’Educació Superior s’ha dut a terme a partir del referent normatiu Marc VSMA dissenyat per l’AQU Catalunya, amb què es fa una verificació del disseny de la titulació abans de desplegar-la, el seguiment que fan els responsables de les titulacions, la modificació de les titulacions i que es donen pel seguiment regular i per últim l’acreditació. L’avaluació de les titulacions s’han implementat tenint en compte paràmetres i indicadors derivats de la qualitat del programa formatiu, la pertinença de la informació pública que la titulació ofereix, l’eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat, l’adequació del professorat al programa formatiu, l’eficàcia i eficiència dels sistemes de suport a l’aprenentatge i la qualitat dels resultats del programa formatiu.

Acreditacions AQU

Amb aquest nou reconeixement, i, tal com vam informar al mes de febrer, la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL - va ser estat el primer centre universitari de Catalunya en rebre una avaluació integral de qualitat. Mitjançant un Comitè d’Avaluació Extern de l’AQU Catalunya es van avaluar tot els ensenyaments oficials de la Facultat Pere Tarrés. L’objectiu d’aquesta auditoria ha estat integrar l'avaluació de les titulacions amb l'avaluació institucional, promoure la coherència entre els títols de grau, màster i doctorat, facilitar una visió de conjunt i enfortir la visió estratègica de cada centre i simplificar el procés d'avaluació externa.