Notícies

Rafael Ruiz de Gauna: "Oferim una formació que, a més de tenir una alta ocupació, ajuda a créixer a les persones en els valors que proposa la institució"

Rafael Ruiz de Gauna: "Oferim una formació que, a més de tenir una alta ocupació, ajuda a créixer a les persones en els valors que proposa la institució"

21.03.23

La Fundació Pere Tarrés ha posat en marxa aquest any, a través del seu Centre de Formació, Consultoria i Estudis, dos Cicles Formatius de Grau Superior, un en Educació Infantil i un altre en Integració Social; per conèixer a fons aquestes dues noves formacions, hem parlat amb Rafael Ruiz de Gauna, director de l'àrea de Formació, Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés. 

Per què s'ha pres la decisió de posar en marxa aquests dos nous cicles formatius?

La Fundació Pere Tarrés fa anys (des de 1960) que forma professionals retribuïts i voluntaris per acompanyar persones en espais de lleure educatiu o d'acció social, a més de capacitar per a la gestió d'entitats. Ho fa amb dues seccions: la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL i l'àrea de Formació, Consultoria i Estudis. Hem volgut millorar i ampliar aquestes possibilitats amb noves formacions que enriqueixen l'oferta que ja teníem. A més hi ha una nova llei de Formació Professional que té una mirada més integral de la formació reglada (els cicles), ocupacional i continua (permanent), i que permet la connexió i l'avançament sigui quin sigui el punt de partida. Ara sí: pràcticament tots els itineraris formatius, de certes especialitats dels serveis a les persones i comunitat, es podran fer a la nostra entitat, des d'un curs de premonitors fins a un màster universitari!

Quines necessitats pensa la Fundació que pot cobrir oferint aquestes dues formacions? El context social i la seqüència de crisis viscudes en els darrers anys han influït en la demanda d’aquestes àrees de formació?

D'una banda, hi ha una forta demanda de joves i treballadors/es per formar-se en Cicles Formatius que veuen oportunitats d'una inserció ràpida i de tenir una formació reconeguda. De fet, l'estiu passat els mitjans de comunicació es van fer força ressò de les llistes d'espera. I, d'altra banda, amb l'ampliació de l'educació infantil a partir dels dos anys a Catalunya, s'incrementen places i calen més professionals, a més del creixement dels serveis socials i sociosanitaris (dependència, salut mental, etc.) que requereixen també integradors socials. Nosaltres oferim una formació que a més de tenir una alta ocupació, ajudar a créixer a les persones en els valors que proposa la nostra institució. La nostra proposta formativa està en contacte, des del primer dia, amb entitats que treballem en aquests àmbits. Per tant, no toquem d'oïdes, sinó amb coneixement pràctic! Per incidir en aquest aspecte, oferim possibilitats a alguns alumnes de fer Formació Dual o en alternança. 

Hi ha altres formacions a la Fundació Pere Tarrés que es dirigeixin a cobrir aquestes necessitats del sector de l'acompanyament i les cures?

Sí, tenim altres formacions que tenen sentit en si mateixes, però més focalitzades, com és el cas dels Certificats de Professionalitat, reconeguts per la Conselleria de Treball en àrees de dependència, necessitats educatives especials, mediació, gestió cultural o dinamització comunitària, que tindrien, en part, unitats d'aquests Cicles. També tenim els cursos de Monitors/es i Directors/es, i un gran ventall de formacions breus, específiques, en diverses modalitats (presencial, online, teleformació, etc.). 

Evidentment, també oferim els Graus d'Educació Social i Treball Social a la nostra Facultat, així com titulacions d'Experts i Màsters, que fan possible encara una capacitació més sòlida i sistemàtica per a l'acompanyament socioeducatiu i de l'acció social.

Quina diferència hi ha entre uns estudis d'integració social i uns estudis, per exemple, d'educació social o de treball social? Quin és el paper de l'integrador/a social en el marc laboral?

Les vies d'accés, en part, són coincidents, com ara a través del batxillerat, però hi ha d'altres pròpies en el camp de la Formació Professional. Normalment, els mateixos alumnes ja distingeixen bé que un Cicle i un Grau Universitari no són el mateix. Les exigències acadèmiques són diferents i, per la durada, els Cicles (dos anys), permeten una inserció laboral més ràpida, si bé les competències professionals en aquest cas són més pràctiques. Ara bé, molts alumnes de Cicles comencen aquesta etapa formativa amb la idea que, si els agrada, continuar després amb un Grau. En aquest sentit, la nostra Facultat dona unes condicions especials per als alumnes que vulguin fer aquest trànsit.

Responent a la segona part de la pregunta, els convenis laborals i la definició dels serveis que determina l'Administració pública sí que fixa qui pot treballar en cada funció i responsabilitat, si bé hi ha alguns espais que no estan prou definits. En general, podem dir que l'educador social té més responsabilitat, planifica, dirigeix, i també executa, mentre que l'integrador social està en un equip executor, principalment.

Veiem com cada vegada des de l'Administració es fa una aposta més decidida per democratitzar l'educació en etapa infantil, com ara amb la decisió de fer l'I2 gratuït. Què pot implicar aquesta tendència a futur pels professionals de l'educació infantil? Quin paper hi jugaran?

En la majoria de països del nostre entorn hi ha un alt consens sobre la importància de l'etapa 0-3 anys, en la qual cal oferir oportunitats educatives als infants, a més d'ajudar les famílies a poder conciliar. Conscients d'aquesta prioritat, les Administracions dediquen cada vegada més recursos públics, i també privats. Segurament aquesta decisió d'impulsar I2 (Infantil de 2 anys) crearà o consolidarà nous llocs de treball, els quals podran ser coberts per educadors infantils, juntament amb mestres d'aquestes edats.

Com es tenen en compte en aquestes noves formacions les necessitats educatives especials d'alguns infants?

En el currículum dels dos nous Cicles Formatius hi ha unitats formatives (matèries) dedicades a entendre i atendre aquesta diversitat específica i a intentar donar-hi resposta. Estem en contextos socials i educatius on la inclusió i les oportunitats enriquidores per a totes les persones són cada vegada més importants.