Notícies

3 de cada 4 famílies que sol·liciten beca per participar en activitats d’estiu a la Fundació Pere Tarrés se situa per sota del llindar de pobresa

3 de cada 4 famílies que sol·liciten beca per participar en activitats d’estiu a la Fundació Pere Tarrés se situa per sota del llindar de pobresa

26.04.23

Segons un informe de la Fundació Pere Tarrés que analitza les condicions de vida de les famílies becades a l’estiu, el 34% de les llars es troben en situació de pobresa severa, és a dir, viuen amb uns guanys equivalents al 25% de la renda mitjana nacional.

La situació de vulnerabilitat de les famílies que sol·liciten cada any beques perquè els seus fills i filles puguin gaudir d’activitats de lleure a l’estiu es manté després de tres anys seguits de crisis. Sense anar més lluny, tres de cada quatre d’aquestes famílies (un 77%) se situen per sota del llindar de pobresa, unes xifres que amaguen una realitat diària extremadament complicada. Així ho evidencia un informe de la Fundació Pere Tarrés presentat avui i que analitza les condicions de vida de les famílies becades.

Per posar en context aquesta dada cal recordar que en el global de Catalunya, el percentatge de famílies que queden per sota del llindar de pobresa és del 19%, segons dades de l’Idescat. Altres dades de l’informe indiquen, a més, que la meitat de la mostra (un 52%) viu en condicions del que es considera pobresa alta (és a dir, amb uns ingressos inferiors al 40% de renda de la mitjana nacional) i 1 de cada 3 persones analitzades (un 34,1%) en condicions de pobresa severa (amb uns guanys per sota del 25% de la renda nacional). La renda per càpita mitjana (per persona) d’aquestes famílies se situa en 3.290€, mentre que la global de Catalunya és de 14.159€. La renda mitjana total (per llar) de les famílies analitzades se situa en 14.941€, menys de la meitat que la catalana, que és de 34.982€ per llar.

Aquestes xifres i percentatges són la punta de l’iceberg d’una situació que per a moltes famílies és molt complexa i per a algunes, directament insostenible. I aquestes dificultats sovint acaben repercutint en els infants: algunes d’aquestes famílies no tenen prou ingressos per mantenir una alimentació equilibrada ni per escalfar adequadament la llar a l’hivern; algunes viuen en habitatges insalubres, petits i sobreocupats, on els infants no disposen d’espais amb prou intimitat o comoditat per estudiar o fer les tasques de l’escola. Segons el mateix informe, les llars analitzades tenen una alta ocupació: hi viuen 4,69 persones de mitjana, mentre un 47% de les famílies tenen 3 o més fills o carnet de família nombrosa. 1 de cada 5 famílies es veu obligada també a conviure amb una persona que no forma part del nucli familiar més estret (el format per pare/mare i fill/filla). Les famílies analitzades tenen també problemes per pagar els rebuts mensuals i per costejar-se vacances una vegada a l'any i molts no tenen ordinador o tenen dificultats importants de connectivitat a Internet.

Finalment, moltes d’aquestes famílies no es poden permetre que els seus fills o filles participin en activitats educatives i de lleure fora de l’horari lectiu. La Fundació Pere Tarrés està convençuda que les activitats d’educació en lleure milloren les competències educatives i professionals dels que hi participen (com la capacitat d’aprenentatge, el respecte per les normes socials, l’educació cívica i social o la capacitat d’assumir responsabilitats), i per això, aconseguir que tots els infants hi tinguin accés ajuda a pal·liar els efectes de les desigualtats socioeconòmiques.​ I tampoc no podem oblidar l’imprescindible efecte reparador que uns dies d’activitat física, coneixences i riures produiran en aquests infants: tot un conjunt d’experiències positives que els ajudaran a escapar per una estona de les angoixes diàries i a gestionar millor els conflictes presents i futurs.

Beques per a més de 6.000 infants

És per això que un any més la Fundació posa en marxa la campanya “Cap infant sense colònies”, que té per objectiu garantir l’accés a les activitats de lleure a l’estiu a infants en situació de vulnerabilitat a través d’un programa de beques. L’estiu passat la Fundació Pere Tarrés va invertir 1.633.972€ per becar 5.669 infants i joves, més que mai abans. Uns ajuts que són possibles gràcies al suport d’administracions, empreses i particulars. Enguany, davant l’evidència que les situacions de vulnerabilitat es mantenen, es preveu incrementar encara més aquesta xifra i acostar-nos als 6.300 nens i nenes becats.

La campanya compta amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació de les Illes Balears, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Tarragona, l’Obra Social de La Caixa i donants particulars i empreses.

Propostes per a les eleccions municipals

Poder garantir que els infants en situació de vulnerabilitat no quedin exclosos de les activitats de lleure a l’estiu és molt important per l'impacte que aquests espais tenen en el seu benestar i desenvolupament. Però des de la Fundació Pere Tarrés considerem clau poder incidir de manera paral·lela en les polítiques públiques per tal de reduir les desigualtats estructurals que encara es mantenen i assolir una societat més justa i equitativa. En aquest sentit, la Fundació Pere Tarrés ha elaborat un document amb 10 propostes per la infància que ha fet arribar als partits que concorren a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. L’objectiu és que els infants es converteixin en una prioritat política i que els diferents governs municipals que es conformaran després dels comicis incorporin el benestar de la infància com a objectiu transversal en les seves polítiques de govern.

Les propostes són: potenciar l’activitat d’educació en el lleure dels esplais i agrupaments escoltes del municipi, amb recursos suficients i estables i amb espais adequats facilitats per l’ajuntament; potenciar l’acompanyament a la petita infància amb experiències educatives enriquidores; dissenyar pobles i ciutats amigables per als infants; afavorir la participació dels infants en les decisions que els afecten a través d’espais d’escolta activa; atendre les necessitats educatives especials afavorint espais inclusius; acompanyar les famílies perquè disposin de les condicions laborals, culturals, educatives, habitacionals i sanitàries que permetin que els infants creixin en condicions dignes i enriquidores; afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés a la salut física, mental i emocional; impulsar la coordinació de tots els agents que treballen amb els infants dins del municipi; potenciar els centres socioeducatius millorant les condicions laborals dels educadors i educadores i garantint-ne l’estabilitat; i instaurar el concert social com a mecanisme habitual de prestació de serveis socials i educatius.