CoronaKits

La pandèmia actual i les mesures per afrontar-la han fet evidents les grans desigualtats que hi ha a la nostra societat, especialment en l’àmbit educatiu, degut a la impossibilitat de molts infants de fer les classes de forma telemàtica per la manca de dispositius digitals, o per falta de material escolar.

Per garantir un curs escolar equitatiu i inclusiu, la Fundació Pere Tarrés proporciona kits de material escolar als infants i joves que acompanya als seus centres socioeducatius i que s’hagin de confinar a casa durant uns dies.

Coronakit infantil

CORONAKIT INFANTIL

Llapis
Tisores
Goma d'esborrar
Llapissos de colors
Bloc de fulls A4 (50 fulls)

Bossa
Rotuladors
Cola de barra
Pack cartolines colors A4

CORONAKIT PRIMÀRIA

Llapis
Tisores
Goma d'esborrar
Llapissos de colors
Bloc de fulls A4 (50 fulls)

Bossa
Rotuladors
Cola de barra
Pack cartolines colors A4

Coronakit primària
Coronakit secundària

CORONAKIT SECUNDÀRIA

Bolígrafs
Tisores
Goma d'esborrar
Subratlladors (3)
Bloc de fulls A4 (100 fulls)

Bossa
Tippex
Cola de barra
Pack cartolines colors A4

Com pots ajudar

DONATIU ECONÒMIC

Amb 30 €:

1 infant disposarà d’un Coronakit.

Amb 150 €:

5 infants disposaran d’un Coronakit.

Amb 300 €:

10 joves disposaran d’un Coronakit.

FES UN DONATIU

DONATIU EN ESPÈCIE

Llapissos
Tisores
Rotuladors
Cola de barra
Goma d'esborrar
Llapissos de colors
Pack cartolines colors A4
Bloc de fulls A4 (50 fulls)

Si ets una empresa, pots proposar als teus treballadors fer un recapte d'aquests materials

INFORMA'T

A través d’aquest projecte es contribueix en 6 ODS