Sala de Premsa Sala d'expertes i experts Pere Tarrés en xifres Opinió i anàlisi d'actualitat
 Tornar a Notícies

‘El Panoràmic’ constata la diversitat de les entitats tarragonines

01.02.19

El perfil de les organitzacions no lucratives a Tarragona són associacions de més de deu anys d’existència, estan orientades a la cultura i tenen una mitjana de 10 persones que hi participen. Aquestes són les dades de “El Panoràmic 2017”, elaborat per la Fundació Pere Tarrés amb el suport de la Diputació de Tarragona, que es va presentar dijous 31 de gener a la ciutat de Tarragona.

Un total de 2.342 entitats sense ànim de lucre han participat a ‘El Panoràmic 2017’. Aquesta edició aprofundeix en conèixer com són les organitzacions no lucratives i les compara amb el conjunt de les entitats del tercer sector català. Les dels municipis de la província de Tarragona sumen el 8% del total (195). L’alta participació ha permès una aproximació qualitativa a la realitat de les entitats participants per conèixer les característiques d’aquestes, persones que la conformen, com són els seus òrgans de govern, quines preocupacions i reptes tenen. Les dades de l’estudi, elaborat per la Fundació Pere Tarrés amb el suport de la Diputació de Tarragona, dibuixen un sector heterogeni.

Segons l’antiguitat

La província de Tarragona té una altra presència d’entitats històriques. S’estima que el 20% són anteriors als anys 80, gairebé la mateixa xifra que les nascudes en els darrers set anys. Des d’una altra òptica, el 70% de les entitats compten amb més de deu anys d’existència, mentre 3 de cada 10 organitzacions s’han constituït entre el 2007 i l’actualitat. Una dada que difereix de la fotografia del conjunt de Catalunya on les entitats són lleugerament més joves i el 44% són del segle XXI (37% a la província de Tarragona).

Segons la forma jurídica

Pel que fa a la forma jurídica de les organitzacions, el 91% són associacions (els clubs esportius estan inclosos dins aquest grup), el 6% són fundacions, federacions i cooperatives no lucratives i el 3% restant són entitats informals, és a dir, sense forma jurídica o d’altres. A més, el 96% del total d’organitzacions de Tarragona són considerades entitats de primer nivell, formades per persones i treballen orientades a l’acció.

Segons els projectes i activitats

Els resultats posen de manifest la diversitat de causes i interessos de les entitats de primer nivell que formen el teixit associatiu tarragoní. En concret, el 32% de les entitats s’orienten a la cultura, que inclou tant la cultura tradicional i popular com diferents formes d’expressió artística contemporànies. El 24% té com a principal l’àmbit d’acció la formació i l’educació (organitzacions del lleure educatiu, les AMPA, les escoltes d’adults o les aules d’extensió universitària. El 18% s’adrecen a l’acció social, a col·lectius en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social (persones amb discapacitat, gent gran, infància...). L’11% són entitats de l’àmbit esportiu, el 5% de drets civils i el 5% són de l’àmbit comunitari i veïnal. Altres àmbits com la cooperació i la pau, l’ambiental o l’activitat econòmica suposen entre l’1 i el 2% de les entitats.

Si es compara amb les dades del conjunt del Panoràmic 2017, s’observa que les entitats de Tarragona s’orienten més cap a l’àmbit cultural (32% vs. 23%) i esportiu (11% vs. 8%), mentre que tenen un pes inferior que l’observat al global d’entitats catalanes en àmbits com l’acció social (18% vs. 23%) o la cooperació (2% vs. 4%).

La major part d’entitats tarragonines actuen a l’àmbit municipal i comarcal (34% i 11% respectivament) o provincial (19%). El 23% ho fa a tot Catalunya, mentre que el 8% duu a terme la seva activitat a nivell internacional.

Segons l’equip humà

Una de cada 4 organitzacions de la província de Tarragona compta amb fins a 10 persones que participen activament de forma continuada i habitual en l’entitat, la mateixa proporció que les organitzacions que disposen d’entre 11 i 30 persones actives. Per altra banda, el 34% aplega entre 31 i 100 persones actives, mentre que aquelles que tenen més de 100 persones actives representen el 17%. Comparant aquestes dades amb les obtingudes a nivell català, cal destacar que les entitats de Tarragona compten amb menys persones actives que el conjunt d’entitats de Catalunya.

Si ens fixem en el volum de persones, els trams més nombrosos, i on es concentren el 77% de les entitats, són el d’associacions formades per entre 11 i 30 persones, entre 31 i 100 persones (31%) i entre 101 i 300 persones (30%). Finalment, el 12% de les entitats estan formades per més de 300 persones associades i només l’11% tenen fins a 10 persones associades.

Segons l’equitat de la base social i als òrgans directius de les entitats

La presència de les dones és major entre les persones voluntàries (58%) i les persones remunerades (80%). Pel que fa a les associades, aquestes representen la meitat (50%).

Pel que fa a la base social del conjunt de les entitats catalanes, tot i que la presència de les dones també és majoritària en els tres àmbits, hi ha un equilibri de gènere ja que les diferències en funció de sexe pel que fa a les persones associades, voluntàries i contractades estan al voltant del marge de proporcionalitat 60-40. També existeix un equilibri de gènere als òrgans de govern. Les associacions e base compten amb més dones presidentes que la resta d’organitzacions; les entitats amb menys diners tendeixen a comptar amb una presidenta; les entitats ambientals, de cooperació i d’acció social tenen un major percentatge de dones presidentes mentre que les esportives, veïnals i culturals compten amb una major presència d’homes presidents; i les entitats amb més anys d’història són les que tendeixen a comptar amb dones en el càrrec de presidenta.

Segons els recursos econòmics

3 de cada 10 entitats de la província de Tarragona van comptar durant el 2016 amb uns ingressos anuals iguals o inferiors als 5.000 euros (31%). El 33% es va situar entre els 5.000 i els 25.000 euros, i el 23% entre els 25.000 i 100.000 euros i el 13% restant va superar els 100.000 euros anuals.

En termes generals, es tracta d’entitats amb menys ingressos que al conjunt del Panoràmic. A Catalunya, només el 22% de les organitzacions ingressen fins a 5.000 euros mentre un altre 22% n’ingressen més de 100.000.

La principal font de finançament de les entitats tarragonines són els recursos propis, és a dir aquells que genera la pròpia organització a través de la quota d’associacions, la realització de les seves activitats o accions puntuals per a la captació de fons com la venda de material. Aquest via representa 2€ de cada 3€ que van ingressar aquestes entitats durant l’any 2016 (66%).

Què és Panoràmic?

El Panoràmic és un projecte de recerca innovador que pretén explicar i millorar l’impacte que generen les organitzacions a la societat a través de l’anàlisi de la seva realitat, la seva funció i evolució i les activitats que desenvolupen. Els objectius del projecte són fer visible l’impacte real de les organitzacions, ajudar a fer-les créixer, crear una xarxa de col·laboració entre elles, generar una base de dades col·laborativa, oberta i accessible per a tothom i millorar la seva transparència.

L’empremta del Panoràmic en el món associatiu és, cada vegada, més extensa. Any rere any el coneixen més organitzacions, augmenta la participació i es posa de manifesta el valor de la seva aportació: fer visible un sector sovint invisible i contribuir a la millora de les entitats a partir de les dades del conjunt del sector. Persones que formen part tant de les entitats promotores com d’altres organismes públics posen de manifest com ‘El Panoràmic’ és, a dia d’avui, una eina essencial per seguir enfortint el teixit associatiu català i impulsar noves polítiques socials.