Sala de premsa Sala d'expertes i experts Pere Tarrés en xifres Opinió i anàlisi d'actualitat
 Tornar a notícies
  • L'Humanisme cristià

L'Humanisme cristià

29.01.18

Quan definim la missió de la Fundació Pere Tarrés diem que: "La promoció de la persona des de l'educació, especialment en el lleure i l'acció social, fonamentades en els valors de l'humanisme cristià"

Però, què significa que l'humanisme cristià i els seus valors impregnen i inspiren la Fundació? Què és l'humanisme cristià? Si et pregunten com està present l'humanisme cristià en la tasca i en els projectes que realitzes, què diries?

Podem definir l'Humanisme cristià como el corrent filosòfic que té com a centre la persona – personalisme – en el si de la comunitat, on aquesta s'humanitza plenament i s'hi realitza, fent seves les propostes de Jesucrist amb el seu missatge d'amor com a valor principal.

En aquesta definició trobem els elements claus de l'humanisme cristià que serien:

  • Una visió positiva de la persona, és un corrent que opta per la persona, que creu en la persona, en les seves capacitats, en la possibilitat de millorar, d'aprendre, d'anar construint-se al llarg de la vida. Entén la persona com un ésser digne, lliure i social. Que té sentit en si mateix i que creix en la societat mitjançant la solidaritat amb els altres. La felicitat de la persona es troba en desenvolupar totes les seves dimensions, per això l'educació és un element clau, perquè cada un pugui arribar a ser plenament ell.

"Tractar al proïsme com un subjecte és tractar-ho com un ésser present, és reconèixer que no puc definir-ho, classificar-ho, que és inesgotable, que està ple d'esperances, i que només ell disposa d'elles: és concedir-li crèdit". Emmanuel Mounier.

  • La comunitat/societat és l'espai on la persona es desenvolupa i troba les condicions necessàries per al seu progrés. Perquè això sigui possible, la funció que té l'Estat és la de:
  • Promoure el bé comú afavorint el desenvolupament de la persona, fent que tothom tingui accés als béns materials, culturals i morals necessaris per al seu desenvolupament.
  • Assegurar amb la justícia social i els drets humans, la igualtat d'oportunitats, l'eliminació de la discriminació i exclusió social, i promoure el benestar.

"A qui correspon l'educació? Aquesta pregunta depèn d'una altra: quina és la meta de l'educació? No és fer sinó despertar persones". Emmanuel Mounier.

  • Parlar de cristianisme és parlar de la persona de Jesús, que amb els seus fets i paraules ens mostra la potencialitat de cada persona. Uns aspectes a destacar de la vida de Jesús serien l'acollida a tothom, la capacitat de retornar la dignitat als més vulnerables, l'anunci del Regne com a proposta d'una societat més justa i humana, on tots som o siguem germans/es i puguem viure dignament.

"Humilitat, desinterès, benaurança: aquests són els tres trets que avui vull presentar sobre l'humanisme cristià que neix de la humanitat del Fill de Déu". Papa Francesc.

  • L'amor és el valor principal per fer un món més humà, aquest amor es concreta en la compassió i la solidaritat. Compassió com a capacitat de percebre el sofriment de l'altre i solidaritat com a capacitat d'actuar per canviar el sofriment de l'altra persona, i fer-ho perquè ens sentim germans i germanes.

"El nostre proïsme és tot aquell que tenim davant nosaltres i que té necessitat de nosaltres. I és indiferent que sigui el nostre parent o no; que ens caigui bé o ens disgusti...". Edith Stein.

Partint dels punts centrals de l'humanisme cristià el que pretén és fer possible la construcció d'un món més humà. Com estem vivint aquests elements en el que fem? Estem construint un món just i en pau? És la persona el centre? Ajudem a les persones a ser més lliures i viure en veritat? Ho fem tot des de l'amor?