El lleure d'avui: una finestra al futur

Editorial: Fundació Pere Tarrés
Any: 2007

El lleure d'avui: una finestra al futur

Associació Educativa Ítaca - Fundació Pere Tarrés

La realitat social en els barris de Collblanc i de la Torrassa, de l'Hospitalet de Llobregat, ha transportat el lleure en un escenari ple de nous trets i colors. El lleure educatiu, amb un pes i una tradició molt rellevants en aquest districte, és un reflex de les noves característiques de la població resident i de les necessitats socials existents. L'augment de la natalitat, l'arribada de persones d'altres països, l'alta densitat de població i els canvis en els nuclis familiars marquen les faccions principals d'un districte amb un important teixit associatiu i una vitalitat de la seva població que engega projectes tant rellevants com el Pla Integral o la Llei de Barris. El lleure educatiu es presenta com una oportunitat per compensar les mancances educatives i reconduir les situacions de risc social, però també com un espai on els infants poden gaudir del seu temps lliure, amb llibertat i amb sentit, més enllà del consumisme i l'individualisme de la nostra societat. Es tracta de potenciar el paper del lleure educatiu a través d'activitats que treballin aspectes com valors, actituds i habilitats socials per al desenvolupament humà de les persones, però també d'aconseguir que el temps lliure no sigui un reflex de desigualtats socials, econòmiques ni culturals, sinó un moment per a què l'infant gaudeixi amb les mateixes oportunitats que tothom.