Guía pedagógica del Programa de Refuerzo Educativo

Editorial: Graó
Any: 2016

Guía pedagógica del Programa de Refuerzo Educativo

Txus Morata, Marta Burguet, Eva Palasí, María Valencia

Aquest llibre s’adreça als professionals de l’educació, especialment a aquells que es dediquen a l’acompanyament socioeducatiu en el creixement de nens i nenes que es troben en situació de vulnerabilitat social. Ofereix eines i estratègies per treballar amb nenes i nens escolaritzats a l’etapa educativa de primària. Tots aquests recursos pretenen contribuir a la millora de les seves competències acadèmiques, a superar l’etapa educativa obligatòria amb èxit i a reduir el seu risc d’exclusió social i laboral.

El Programa de Reforç Educatiu que es presenta es fonamenta en diferents models pedagògics, concretament en els models constructivista, sistèmic i cognitiu-conductual i permet aplicar-los en entorns educatius, mitjançant una proposta detallada d’objectius, competències dels professionals i un conjunt d’activitats dissenyades a partir de tres dimensions (física, cognitiva i emocional). Aquest programa vol donar resposta a la integralitat del desenvolupament de nens i nenes mitjançant orientacions metodològiques i accions avaluatives.

Preservar la visió integral ha estat la premissa principal que ha orientat tota la proposta didàctica, considerant que l’educació aquest segle xxi respon al gran repte d’educar per ser i viure junts, desenvolupant així les competències globals del seu saber ser i estar al món des de la infància. No en va, l’adquisició de les competències per a la vida es transmet ens els hàbits d’estudi adquirits i, per això, a través del reforç educatiu que va més enllà del mer reforç escolar.

Més informació