Canal ètic

En el marc d’aplicació de les noves legislacions penals, la Fundació està implantant  un Sistema de Gestió per a la Prevenció de Delictes (COMPLIANCE) que aconsella a les entitats a posar  a disposició dels treballadors , així com de totes les persones amb les que es relacioni, un mitjà per elevar consultes i traslladar inquietuds sobre qüestions en les que la Fundació, o una persona integrant de la mateixa, no actuï amb criteris ètics, contravingui normes legals, no respecti els criteris del Codi Ètic de la Fundació o intueixi que determinades accions puguin suposar il·legalitats en el comportament directiu o de la Fundació.

Per això, hem creat el CANAL ETIC que te com a objectiu que ens ajudeu a prevenir les infraccions de les normes internes de conducta o normes externes que puguin esser comesos per part de qualsevol membre de la Fundació així com per col·laboradors i tercers que es relacionen amb la Fundació.

Clicant aquí o dirigint-vos per escrit a l’adreça “Canal Ètic” Fundació Pere Tarrés, carrer Numància 149-151 08029 Barcelona, podreu comunicar qualsevol infracció del que pugueu ser coneixedors.

Us informem que podeu optar per fer la comunicació de forma anònima o identificant-vos. El fet de no identificar-se suposarà que no se us podrà comunicar el resultat de la consulta o denúncia.

Aquí teniu tota la informació necessària per conèixer les seves finalitats, les vostres obligacions i deures així com el seu funcionament.

Guia de bones pràctiques. Concreció del codi ètic de la Fundació Pere Tarrés.