Notícies

Viuen en situació de pobresa severa la meitat de les famílies becades a Tarragona per la Fundació Pere Tarrés amb una activitat de lleure a l’estiu del 2021

Viuen en situació de pobresa severa la meitat de les famílies becades a Tarragona per la Fundació Pere Tarrés amb una activitat de lleure a l’estiu del 2021

21.07.22

La crisi econòmica i social que han generat dos anys de pandèmia, a més de la imparable inflació que s’arrossega des del 2021 i que ha incrementat els preus de l’energia, ha agreujat encara més la situació de vulnerabilitat social en què ja es trobaven moltes famílies. Així ho evidencia un informe de la Fundació Pere Tarrés centrat en les famílies de les comarques de Tarragona que el 2021 van sol·licitar beca a l’entitat per gaudir d’activitats de lleure educatiu a l’estiu. Segons aquest informe, finançat per la Diputació de Tarragona, el dia a dia de gran part d’aquestes famílies és extremadament complex i les previsions són que arran de les conseqüències de la guerra d’Ucraïna, que ha encarit encara més els preus dels productes bàsics, la situació no farà més que anar a pitjor.

Per exemple, una de les dades evidencia que gairebé 1 de cada 2 famílies que van rebre una beca l’estiu passat (més d’un 46%) viu en situació de pobresa severa. El 74% viu en condicions  que es consideren com a pobresa alta, mentre 4 de cada 5 famílies se situen per sota del llindar de pobresa moderada. És a dir, situacions molt complicades per poder finançar les necessitats bàsiques d’una llar.

Una altra dada que recull l’informe és la que fa referència als ingressos mínims d’aquestes famílies. Per exemple, estableix que 6 de cada 10 persones tenen una renda per càpita de 2.000€ anuals o menys. La renda total anual mitjana per llar és de 14.428€. Aquí cal afegir que la mitjana de persones que viuen a la llar és, segons l’informe, de més de 5. La renda mitjana anual per persona és de 3.590€.

 Moltes d’aquestes famílies, el 63,5%, són, de fet, acompanyades pels serveis socials municipals o formen part dels serveis de protecció a la persona immigrada. Com es pot deduir, la majoria, un 65,6%, viuen amb ingressos inferiors a l’indicador de renda de suficiència, que mesura el nivell d'ingressos sota el qual no es pot viure amb dignitat i a partir del qual s’estableix l'accés a prestacions públiques. De tota aquesta situació també es deriven les grans dificultats d’aquestes famílies per finançar el seu habitatge. Així, només 1 de cada 10 famílies és propietària o copropietària del seu habitatge.

Si ens centrem en el perfil de les famílies analitzades, 1 de cada 4 persones té el carnet de família monoparental, un 56% el carnet de família nombrosa i un 5,7%, certificat de discapacitat. Com s’ha dit, en els habitatges hi conviuen una mitjana de 5,1 persones; 2,9 menors. Un 48,3% són parelles amb 3 o més fills/es i un 20,7% amb dos fills/es. D’altra banda, en el 28,4% dels habitatges hi viu algú que no forma part del nucli familiar format per mare/pare i fills/filles. El 80% dels infants que reben beca tenen la nacionalitat espanyola.

 

Més de 1.300 infants en programes per a infància vulnerable 

Arran de la situació que descriu l’informe, la Fundació Pere Tarrés ha reforçat enguany els seus programes educatius i socials per a infants, joves i adolescents de famílies en situació vulnerable, que s’agrupen en la campanya solidària que porta per nom “Cap infant sense colònies”. Aquest programa té com a objectiu becar les activitats de lleure a l’estiu d’infants i joves en situació de risc social i es desenvolupa gràcies a les aportacions d’institucions, empreses i particulars. L’any passat, el programa va permetre que 5.249 infants gaudissin de colònies i casals d’estiu a tota Catalunya i a les Illes Balears. A Tarragona, l’estiu de 2021 uns 1.100 infants i joves van rebre una beca directa o van participar en activitats de lleure educatiu específicament adreçades a infants de famílies en situació vulnerable. Aquest estiu, tot indica que aquesta xifra anirà a l’alça atenent a les inscripcions, que encara estan obertes, i a l’increment de les situacions de vulnerabilitat. Segons les previsions, més de 1.300 infants participaran en aquestes activitats fins a finals d’agost, el que suposa un increment del 18% respecte l’any passat.

 Algunes d’aquestes activitats inclouen més de 80 infants als casals socials de Camp Clar (Tarragona) i  Baix Penedès i en un casal per a infants amb necessitats especials a Tarragona; 460 infants en diversos serveis socioeducatius a Tarragona, Baix Penedès, Cambrils, Ribera d’Ebre i Móra d'Ebre; 120 infants en situació vulnerable dins del programa “Jugar i descobrir” a Tarragona, Reus i El Vendrell; 160 infants en colònies becades per a infància vulnerable a Tarragona, Cambrils, Móra d’Ebre, Baix Penedès, Ribera d’Ebre i Priorat; a més de més de 500 beques per a infants dels centres d’esplai de la demarcació i del centre socioeducatiu Grup d’Esplai Blanquerna, a Tortosa.

La campanya “Cap infant sense colònies” compta amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació de les Illes Balears, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Tarragona, l’Obra Social de La Caixa i d’empreses i donants particulars.