Notícies

La Fundació Pere Tarrés llança 10 propostes per millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores davant la constatació que la dependència creix

La Fundació Pere Tarrés llança 10 propostes per millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores davant la constatació que la dependència creix

Comparteix la notícia

Etiquetes

13.03.24

En un context d’envelliment de la població i de creixement de les necessitats socials, la gestió de la dependència és un dels temes clau dels pròxims anys. L’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials ha publicat justament aquests dies unes dades esfereïdores on posen de relleu que la dependència no fa més que créixer i que els recursos públics destinats a aquesta qüestió són clarament insuficients: segons aquestes dades, 111 persones dependents moren cada dia sense haver rebut l’ajut al qual per llei tenen dret. 40.447 en total l’any passat. Mentrestant, 296.431 persones estan esperant algun tipus de tràmit vinculat a la dependència a tot l’Estat.

Aquesta circumstància no només afecta les persones que es troben a les sobrecarregades llistes d’espera de la dependència sinó també impacta, de retruc, en la qualitat de vida de les persones encarregades de cuidar-les. I és que la complexitat, rigidesa i lentitud dels tràmits per obtenir el grau de dependència fan que a la pràctica siguin els familiars els que en molts casos assumeixen aquestes cures. Les xifres són prou eloqüents i obliguen a una reflexió: es calcula que només a Catalunya, actualment hi ha més de 97.000 persones cuidadores no professionals, segons l’informe de prestacions econòmiques i de serveis per a persones amb dependència de la Generalitat, tot i que no totes es troben en llista d’espera d’un servei.

Aquestes persones, sovint familiars sense preparació que cuiden de manera no professional de parents en situació de dependència, realitzen una feina molt desgastant i molts cops amb renúncies personals i professionals molt altes. Es troben sovint sense suports i desenvolupen un alt grau d’estrès, esgotament físic i mental i patiment en recaure sobre elles la responsabilitat de la cura. És, a més, una feina que suposa una alta desigualtat de gènere: el 88% d’aquestes persones són dones.

La Fundació Pere Tarrés s’ha proposat de potenciar i ampliar els seus programes de formació i acompanyament a aquestes persones. Des de 2009, la Fundació Pere Tarrés ha format prop de 7.000 persones cuidadores no professionals i ha organitzat més d’un centenar de grups de suport i ajuda mútua, espais molt importants per a aquestes persones que els permeten desconnectar, compartir les seves inquietuds i incorporar nous coneixements i aprenentatges.

Més enllà de millorar i reforçar aquest acompanyament, la Fundació ha analitzat, a través d’entrevistes qualitatives i qüestionaris a cuidadores i a experts i expertes, els punts febles del sistema de serveis socials i com afecten a les persones que s’encarreguen de tenir cura de la dependència de manera no professional. En base a aquest anàlisi, ha elaborat un decàleg de propostes amb l’objectiu de millorar el sistema i la qualitat de vida de les persones cuidadores. El llistat de propostes és el següent:

  1. Reconèixer les persones cuidadores. S’evidencia la necessitat d’un reconeixement social i professional de l’experiència que atorga el desenvolupament de l’atenció que donen les persones cuidadores no professionals. El temps que aquestes persones destinen a les cures i que habitualment assumeixen havent d’abandonar el mercat laboral és origen d’experiències i adquisició de competències que han de ser reconegudes.
  2. Combatre la precarització del sector de les cures. És bàsic promoure una feina de qualitat en el sector social, tot millorant les condicions laborals de les persones que hi treballen, i en la mesura del possible, potenciar les organitzacions d’economia social i col·laborativa per tal que no siguin empreses amb ànim de lucre les que ocupin el mercat de la provisió de les cures a la llar.
  3. Incorporar les famílies en el model. Cal escoltar les famílies i fer-les partícips del disseny i gestió del model.
  4. Desconnexió i suport mutu. Cal desenvolupar i reforçar els grups de suport emocional i els espais de desconnexió per combatre el “burnout”, amb l’objectiu de generar xarxes de suport entre les persones cuidadores, millorar el seu benestar emocional, compartir experiències i assolir recursos o idees que els ajudin en el seu dia a dia.
  5. Potenciar les entitats del tercer sector com a complement. Les entitats del tercer sector, per la seva major agilitat i proximitat amb les persones, tenen un rol complementari de l’administració i cal potenciar-les com a complement allà on l’administració no arriba i com a facilitador que pot oferir estratègies i recursos a les persones cuidadores que l’administració no atorga. A través de concerts socials i col·laboracions estables, com a via per consolidar el sector social com a prestador de serveis a les persones en situació de dependència i a les persones cuidadores no professionals.
  6. Conscienciació social. Cal una sensibilització i una conscienciació de la societat al voltant del tema de les cures des d’una perspectiva de gènere que posi el focus sobre el fet que la gestió de l’atenció a les persones dependents se centra en l’entorn familiar i que posi en evidència la sobrecàrrega dels membres femenins de la família i la naturalització de l’assumpció del rol de cures per part de les dones.
  7. Millorar la coordinació dels agents socials. Cal millorar la coordinació entre els diferents estaments implicats en el sistema de serveis socials: entre departaments d’una mateixa administració, entre diferents administracions i entre administracions i entitats del tercer sector, amb l’objectiu d’aconseguir un model de detecció més preventiu i no tant reactiu.
  8. Ampliar els recursos de suport existents. Es fa necessari ampliar, flexibilitzar i diversificar el catàleg de serveis i prestacions per reforçar els suports que es presten al domicili, oferint noves fórmules de prestacions i ajuts, reforçant mecanismes com l’assistent personal, la teleassistència avançada o nous models d’habitatge com els apartaments tutelats, i incloent-hi també els recursos comunitaris promoguts pels agents socials del territori.
  9. Formacions adreçades a les persones que cuiden. La major part de formacions existents avui en dia vinculades a la dependència van encaminades a donar eines de com atendre la persona en situació de dependència, però cal desenvolupar noves formacions adreçades a l’autocura i a coneixements i competències que posin al centre la persona cuidadora no professional.
  10. Optimització i millora dels processos vinculats a la dependència. És necessari millorar diferents aspectes normatius relacionats amb els circuits dels serveis socials que generen una excessiva burocràcia, processos de tramitació desproporcionadament llargs, desinformació, etc.

 

Aquestes propostes es plantegen en un context d’envelliment progressiu de la població: el pla estratègic de serveis socials 2021-2024 de la Generalitat fa una projecció demogràfica segons la qual l’any 2030 la població de 65 anys i més representarà el 22,3% del total de la població i el 2060, el 29,8%.

 

Dona que dedica 14 hores diàries a les cures  

Amb aquestes previsions, la figura del cuidador o cuidadora serà cada cop més important, i la reforma del sistema de dependència haurà d’anar de la mà d’un major suport a aquestes persones, tenint en compte que segons diversos estudis, la percepció de la qualitat de vida d’aquestes persones és molt baixa i anirà a pitjor. Un informe de la Fundació Pere Tarrés elaborat el 2020 però amb conclusions encara molt vigents avui en dia, fa un retrat del perfil prototipus de la persona cuidadora: 8 de cada 10 són dones que cuiden un familiar i que dediquen 14 hores diàries de mitjana a les cures. En més d’un 70% dels casos pateixen estrès perquè consideren que no disposen de temps per a elles mateixes ni tenen prou temps per dedicar-se a l’oci.

“Reivindiquem el dret a poder envellir o ser depenent amb els suport necessaris i possibles, i a fer-ho amb dignitat”, afirma Rafael Ruiz de Gauna, director adjunt de la Fundació Pere Tarrés. “Fem un clam a les administracions i a la societat per posar les cures en el centre de la vida, i a reconèixer, valorar i activar els recursos i suport al que les persones cuidadores no professionals fan calladament. No s’hi val mirar cap a  un altre costat”, afegeix.

Jornada per reconèixer el rol de les persones cuidadores no professionals

Precisament per fer un reconeixement públic a la feina sovint invisibilitzada de les persones cuidadores no professionals, la Fundació Pere Tarrés celebra aquest divendres a l’Auditori de la Pedrera, a Barcelona, la jornada “Cuidar a qui cuida”, on algunes persones que es troben en aquesta situació explicaran la seva vivència i les problemàtiques amb què es troben. La jornada, conduïda pel periodista Albert Om, inclourà també la xerrada “Una mirada contemporània sobre les experiències de cuidar i les emocions a la vida quotidiana”, de l'experta en cures Mercè Pérez Salanova, i comptarà amb la presència de l'Hble. Carles Campuzano, conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Podeu trobar més informació sobre la jornada aquí.