Notícies

El progrés de l’educació social a través de la investigació, eix central del número 79 de la revista “Educació Social”

El progrés de l’educació social a través de la investigació, eix central del número 79 de la revista “Educació Social”

28.04.22

El número 79 de la revista Educació Social. Revista d’intervenció Socioeducativa, que porta per títol “Experiències de la investigació i de la innovació en l’educació social” aborda com l’educació social progressa i avança en la innovació de les seves propostes a través de la investigació. Cal tenir en compte que l’educació social és una professió en constant evolució, adaptada a les circumstàncies del seu temps, i que, per tant, necessita  la recerca i la innovació per aportar noves mirades i solucions davant les necessitats que van sorgint a la societat.

El monogràfic comença amb una editorial del Dr. Jesús Vilar Martín, professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull, que incideix en la importància que tenen els documents professionalitzadors per la disciplina. Vilar apunta que aquests textos són la base a partir de la qual es fonamenten totes les perspectives de l’educació social i que alhora fonamenten totes les línies d’investigació futures que determinaran el desenvolupament de la professió.

A continuació, el monogràfic inclou quatre articles que exemplifiquen la seva tesi. El primer, escrit pel Jesús Ruedas-Caletrio i Sara Serrate González, de la Universitat de Salamanca, aprofundeix en els efectes positius de l’educació social a l’escola. A partir d’un estudi a estudiants de secundària a un centre d’Extremadura, es demostra la importància de l’actuació de l’educador o educadora social com a figura mediadora davant situacions conflictives que es generen al centre.

El següent article, titulat “Intervenció amb menors infractors. Revisió de l’enfocament educatiu a través d’una història positiva” ofereix una mirada crítica al treball de joves que han comès delictes i que estan en centres penitenciaris. L’autor, David Herrera Pastor, docent de la Universitat de Málaga, a través d’una experiència concreta, profunditza en els elements tant positius com  negatius de l’acció del treballador/a social amb aquest col·lectiu concret.

En tercer lloc, es presenta una nova reflexió sobre el debat de la promoció de l’autonomia amb persones que pateixen alguna mena de dependència, com és el cas de la discapacitat intel·lectual. En aquest article, les autores Beatriz Jiménez Fernández, Judit Fullana Noell i Maria Pallisera Díaz, de la Universitat de Girona, investiguen sobre les perspectives que tenen els diferents professionals de suport del Programa de recolzament a l’autonomia a la pròpia llar, per tal de conèixer les fortaleses i debilitats d’aquest programa i així garantir que les persones amb diversitat funcional puguin avançar en el seu dret a la vida dependent.

Per últim, l’article que clou el monogràfic perfila una proposta de treball educatiu per via de l’oci a l’entorn penitenciari. A l’article, María Barba Núñez i M. Carmen Morán de Castro, analitzen una experiència de pedagogia de l’oci, en què es va formar un grup de presos per a constituir-se com a grup motor d’una activitat sociocultural al Centre Penitenciari de Monterroso (Lugo).

Intercanvi i llibres

La secció d’intercanvi inclou un article escrit per Zuriñe Gaintza Jauregi, de la Universitat del País Basc. En el text, Gaintza, estructura les bases epistemològiques del desenvolupament comunitari, i valora la seva pertinença com a matèria fonamental en el grau d’Educació Social.

D’altra banda, a l’apartat de llibres recuperats, Jesús Martín fa referència a La sociedad desescolarizada (Illich, 1975), on l’autor fa una crítica radical de l’escolaritat.

Finalment, a llibres rebuts es recomana Treball Social comunitari a Catalunya de 1960 a 1980 (Casanovas, T; Plans, M  i Romeu ,R.), coordinat pel Col·legi oficial de treball social de Catalunya; Educar en la naturaleza (Plataforma editorial) de Hueso, K (2021) i Dignos de descubrir el mundo: experiencias educativas en entornos privilegiados y vulnerables (Plataforma editorial) de Molins, V (2021).

 

Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa

És la publicació de referència dels estudiants i dels professionals de la intervenció social i d'Espanya i Llatinoamèrica i està editada per la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull). Amb més de 20 anys d’existència, va ser la primera revista editada a Espanya que va tractar temes relacionats amb l’educació social. La revista vol col·laborar en l'elaboració i la difusió de marcs teòrics i així com de les reflexions sobre la pràctica, que ajudin a avançar i optimitzar la intervenció des de l'Educació Social.

Es pot consultar tot el fons editorial en format digital en el repositori de revistes electròniques RACO.CAT, on amb 250.000 consultes anuals és la revista de la Universitat Ramon Llull més llegida d’aquest espai.