Notícies

La Fundació Pere Tarrés aprofundeix en els seus valors amb un nou Pla d’Identitat i Pastoral

La Fundació Pere Tarrés aprofundeix en els seus valors  amb un nou Pla d’Identitat i Pastoral

06.03.19

Avui comença la Quaresma, un període de reflexió on els cristians es preparen per la celebració de Pasqua. La Quaresma és un temps que l’Església proposa per redescobrir el que és realment important en la nostre vida i per refer el nostre esquema de valors. Justament, reflexionar sobre els diferents elements identitaris de la dimensió cristiana és l’objectiu del Pla d’Identitat i Pastoral que la Fundació Pere Tarrés ha engegat per aprofundir en aquestes aspectes presents al llarg de la història de la Fundació. L’any passat es van celebrar els 60 anys de l’origen de la Fundació, un bon moment per difondre el compromís amb les persones i el missatge cristià de l’entitat i la cultura organitzativa.

Tot i que està molt entrellaçat, els objectius i les accions del nou pla d’Identitat i Pastoral sorgeixen de les tres grans dimensions que defineixen el caràcter de la Fundació Pere Tarrés: els valors i el tarannà, la celebració de la fe cristiana i la dimensió d’interioritat i espiritualitat.

Els valors i el tarannà engloben els elements identitaris amb l’objectiu d’aprofundir i donar a conèixer la cultura de la Fundació Pere Tarrés per consolidar i visualitzar la seva missió i difondre la vida i el pensament del Beat Pere Tarrés.

La celebració de la fe cristiana centra la segona dimensió en què la Fundació impulsa i anima a l’acció en la tasca d’evangelització per reforçar la vivència d’Església i el missatge de Jesús en la societat actual.

Finalment, la Fundació destaca en una última dimensió la interioritat i l’espiritualitat. Aquest eix se centra en la persona, en el seu creixement i la seva promoció al llarg de la vida. Es tracta de la base de l’entitat tant pel que fa a les persones que atenen com les que hi treballen i en formen part. La qualitat humana està vinculada al cultiu de l’espiritualitat i la interioritat per poder comptar amb persones coherents, fiables, compromeses i obertes als altres.

Gestionar la diversitat cultural i religiosa és una realitat que es va fent cada vegada més comuna en la societat actual, per això cal fer reflexionar i discernir sobre com quina ha de ser la resposta davant d’aquesta diversitat per viure-la sempre des de l’acollida, el respecte i com a element enriquidor.

El Pla d’Identitat i Pastoral de la Fundació Pere Tarrés té com a principal objectiu generar espais adaptats a les necessitats de la societat, formar els professionals com a persones integradores que promoguin els valors de l’entitat i treballar per generar espais de vivència comunitària i compartir la fe.