Notícies

Educació social i esport, tema del nou monogràfic d’ “Educació Social. Revista d’intervenció socioeducativa”

Educació social i esport, tema del nou monogràfic d’ “Educació Social. Revista d’intervenció socioeducativa”

20.07.17

Educació social i esport és la proposta del nou monogràfic d’Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, la publicació que edita la Facultat d’Educació social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull. El número 65 del monogràfic analitza les diferents dimensions que presenta l’esport i de les relacions que aquestes dimensions mantenen amb l’educació social. Els articles que conformen el nou número d’Educació Social.

Revista d’Intervenció Socioeducativa inclouen la reflexió de caràcter filosòfic sobre el sentit de l’activitat esportiva en el creixement humà, l’anàlisi de les polítiques europees en l’àmbit de l’esport, la llei de l’esport del País Basc i la llei catalana de l’esport, l’ús de l’esport com a estratègia d’inclusió social i els processos educatius en l’àmbit esportiu. Per altra banda, descriuen també diverses experiències d’utilització de l’esport en col·lectius específics i es presenten dos institucions esportives de caràcter professional per reflexionar sobre l’equilibri entre la professionalització i el desenvolupament integral de la persona.

El monogràfic arranca amb un article de Francesc Torralba que explora els bons hàbits i virtuts que esculpeixen els caràcter d’una persona a través de la pràctica esportiva. El director de la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull exposa els beneficis de l’esport com l’estímul de les capacitats mentals i emocionals, el desenvolupament de la intel·ligència, la imaginació i la voluntat, però a més, l’activació dels bons hàbits, que fan millor a una persona. Els processos educatius en l’àmbit esportiu centren el tema del segon article dels professors de la Universitat de Deusto, Y. Lázaro, Mª I. Ariceta, F. Asenjo i I. Rubio. L’objectiu de l’article és fonamentar els processos educatius en l’àmbit esportiu i comença presentant el significat i funcions socials de l’esport actual. Segueix acostant-se a l’esport des de la perspectiva socioeducativa i acaba amb la formació dels professionals de l’activitat física i de l’esport, agents clau en el desenvolupament d’aquets processos educatius.

La professora de la Facultat d’Educació de la UB, M. Ríos, autora del tercer article del monogràfic, escriu sobre el dret d’una oferta educativa esportiva inclusiva sense límits per característiques personals i manifesta que “hem de repensar l’oferta de les pràctiques esportives abordant-les des d’una perspectiva inclusiva”. Ríos conclou que “compartir la pràctica física i esportiva en un ambient natural ordinari afavoreix el procés de socialització de les persones que hi participen”.

Les polítiques de la Unió Europea en l’àmbit esportiu centren l’article de I. Fernández, responsable Europe Direct Bizkaia. L’article considera l’esport com un valor rellevant per a la construcció social i col·lectiva d’Europa i fa un repàs a la normativa comunitària i als plans d’acció més rellevants generats per les institucions europees en aquest àmbit. L’article destaca que la inclusió social a través de l’esport és una de les prioritats de la Unió Europea tal i com mostra el fet que el Parlament disposi d’una Comissió Específica sobre Cultura i Educació que integra les polítiques d’esport.

“El repte de la qualificació i professionalització dels recursos humans de l’esport del País Basc” és el títol del darrer article del monogràfic. El tècnic de la Direcció d’Activitat Física i Esports, J. Bujanda, explica que és fonamental que perquè l’activitat esportiva produeixi beneficis de salut, educatius o socials, cal que es desenvolupi en unes condicions de pràctica adequada. Per això explica que la llei de l’esport del País Basc pretén exigir una determinada qualificació mínima a les persones que actuen en l’àmbit de l’esport de cara a garantir a la ciutadania una pràctica esportiva segura i saludable.

D’altra banda, com és habitual, Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa aporta un text interessant en la secció d’Intercanvi de responsables del Club Joventut Badalona titulat “Esport i educació a la Penya, un model de pedrera per la formació integral de persones i jugadors/es”. També hi apareix l’article “Athletic Club: estudiant per a futbolista” de I. Azkarraga, pedagog de l’Athletic Club. “La funció i el valor de l’esport a AFIVES” recull l’experiència de l’Associació biscaïna de familiars i persones amb malaltia mental en l’àmbit esportiu. “Les activitats esportives en l’estratègia socioeducativa amb joventut en dificultat social” és l’article dels educadors socials D. Fernández-Simo i X. M. Cid. Tanca la secció l’article “Una aproximació a l’estat actual dels Serveis Socials. Estratègies pràctiques per millorar les intervencions socioeducatives en el Servei Bàsic d’Atenció Social” de N. Ferrer, educadora social i pedagoga dels Serveis Bàsics d’Atenció Social.

A la secció Llibres recuperats hi ha una crítica de Jordi Sabater, professor d’Educació Social de la Facultat Pere Tarrés – URL, al llibre “La Piedad y la horca” escrit per Bornislaw Geremek. L’apartat Publicacions conté una crítica de S. Castellano i Mª À. Hernández al llibre “Despertad al diplodocus: una conspiración educativa para transformar la escuela... y todo lo demás” de José Antonio Marina. Els Llibres rebuts i la proposta temàtica pel proper número, que versarà sobre Educació social i salut, tanquen el monogràfic. Amb 200.000 consultes anuals, Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa és la publicació acadèmica i científica de referència dels estudiants i professionals de la intervenció social d'Espanya i Llatinoamèrica i està editada per la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull). La revista està disponible en format electrònic i permet la consulta en català i castellà de tots els seus articles: http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial

La revista s’ha convertit en portaveu de la progressiva professionalització del sector de l’Educació Social. Amb un comitè científic format per professionals, professorat d’altres universitats i representants del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya que vetlla per la qualitat dels continguts, Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa vol contribuir a l’elaboració i la difusió de marcs teòrics i així com de les reflexions sobre la pràctica, que ajudin a avançar i optimitzar la intervenció des de l’Educació Social.