Notícies

El lleure millora les competències escolars i professionals dels infants en situació vulnerable

El lleure millora les competències escolars i professionals dels infants en situació vulnerable

02.05.19

El tercer trimestre acabat d’estrenar marca el compte enrere pel final de curs i l’inici de l’estiu. Uns mesos de vacances que suposen una quarta part de la vida dels alumnes escolaritzats. Per a molts nens i nenes l’estiu esdevé una oportunitat per a fer noves coneixences, divertir-se amb activitats de lleure i estar en contacte amb la natura. Aquesta però, és una experiència de la que no poden gaudir els infants provinents de famílies sense recursos socioeconòmics.

Malgrat la recuperació d’alguns indicadors, la precarietat, temporalitat i parcialitat de les condicions laborals han fet que a Catalunya una de cada quatre persones estigui en risc de pobresa, un total 1,15 milions d’habitants. En el cas de les famílies amb menors a càrrec, el risc de pobresa i exclusió social és cinc punts superior al de les famílies sense fills, un 25% enfront al 20%, segons un informe de Càritas.

La pobresa infantil té una incidència negativa sobre les condicions educatives dels nens que la pateixen, repercutint en negatiu al seu rendiment acadèmic. És l’anomenat cercle pervers de la pobresa infantil, que dificulta les possibilitats de trobar feina i porta a l’infant, com a adult, a reproduir l’escenari de pobresa de partida. Una de les vies per trencar aquest cercle és la promoció d’una educació inclusiva que inclogui també a les entitats i activitats de lleure i d’acció socioeducativa. De fet, els resultats obtinguts en la recerca “Temps lleure educatiu i competències acadèmiques i d’ocupabilitat: resultats i bones pràctiques” mostren com el lleure millora les competències educatives i professionals dels participants, contribuint així a trencar el cercle de pobresa de molts infants i joves. Per tal d’ajudar-les i que els infants de famílies en risc de pobresa puguin gaudir del seu dret al lleure, la Fundació Pere Tarrés inicia la campanya “Cap infant sense colònies” per becar colònies i casals d’estiu d’infants en situació de vulnerabilitat.

"El lleure és un accelerador de competències que ajuden a l’infant en el seu aprenentatge a l’escola i en el seu creixement com a persona", ha afirmat Josep Oriol Pujol i Humet, director general de la Fundació Pere Tarrés, que ha exposat que el temps no lectiu dins l'horari escolar representa més d'una tercera part de la jornada i que les vacances escolars suposen una quarta part de la vida d'un infant. En aquesta línia, Pujol i Humet, ha explicat que: "Un infant de 12 anys amb oportunitats acumula 6.000 hores més d'aprenentatge que un que no en té", segons la iniciativa americana Expanded Schools.

El lleure millora les competències educatives i professionals dels participants, contribuint a trencar el cercle de pobresa

L’accés a l’educació secundària obligatòria i a estudis superiors són condicions clau per poder trencar el cercle de l’exclusió social. Malgrat això, Espanya se situa com el primer estat de la Unió Europea amb més fracàs escolar, amb una taxa d’abandonament escolar de joves entre 18 i 24 anys del 17,9%. Aquesta dada està vinculada amb l’atur juvenil, en la que també l’estat espanyol ostenta la taxa d’atur juvenil més alta d’Europa, amb un 36,3%. Així doncs, com menys formació tingui el jove, més dificultats tindrà per trobar feina en el moment central de la seva vida.

Les dades d’abonament prematur dels estudis dels joves i l’elevat de l’atur juvenil fa més necessari que mai que les entitats compromeses amb l’educació infantil i juvenil desenvolupin propostes de millora per afrontar la realitat acadèmica i d’ocupabilitat del nostre país, com les analitzades. A més calen més propostes de temps de lleure educatiu i d’acció social i educativa, que a més de complir amb la seva funció històrica de socialització en valors cívics, també puguin fer-ho amb solvència en la promoció de les competències acadèmiques i d’ocupabilitat.

Des de l’educació en el lleure es pot donar resposta a les necessitats socioeducatives dels infants en situació pobresa, especialment a través del treball que es fa en els centres oberts i socioeducatius. La Fundació Pere Tarrés ha dut a terme la recerca “Temps lleure educatiu i competències acadèmiques i d’ocupabilitat: resultats i bones pràctiques”, elaborada per la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – URL, centrada en com les activitats de lleure milloren les competències educatives i professionals dels participants, contribuint així a trencar el cercle de pobresa de molts infants i joves que viuen en situació de vulnerabilitat.

Les tres competències acadèmiques que mostren més percentatge de millora són la competència social i cívica, amb 48,4 punts d’increment, aprendre a aprendre, amb 36 punts d’increment, i l’esperit emprenedor, amb un augment de 22,5 punts. Així doncs, podem afirmar que el pas per una entitat de lleure educatiu fomenta la capacitat d’aprenentatge, el respecte per les normes socials i l’educació cívica i social. “De la competència social i cívica destaca la feina realitzada pels equips educatius de les entitats de lleure en relació a la igualtat de gènere, el respecte cap als altres i a la diversitat culturalha afirmat Txus Morata, una de les autores de l’estudi i professora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL. A més, participar en centres de temps lliure educatiu i centres socioeducatius té un alt impacte a l’hora d’assumir responsabilitat i lideratge.

En l'àmbit de competències professionals, les tres que obtenen una millora més significativa després del pas per entitats de temps de lleure són el treball en equip, amb una millora de 38,4 punts, la flexibilitat, amb una millora de 37,2 punts, i la presa de decisions i resolució de problemes, amb 26,4 punts de millora.

No atendre als infants en situació de vulnerabilitat social i a les seves famílies tindrà costos sanitaris, educatius, es necessitaran més prestacions socials per atur, ajudes socials i despeses en el sistema judicial. Com més gran sigui la desigualtat, major serà la transmissió intergeneracional de la pobresa. Per tant, una bona mesura preventiva de l’exclusió i per pal·liar els efectes de la pobresa, contribuint a trencar-ne el cercle és l'accés equitatiu a l’educació en el lleure. Per trencar el cercle pervers de la pobresa, una estratègia és l’equitat per compensar les condicions d'educabilitat i en aquest punt les entitats de lleure hi tenen molt a fer.

“Un dels valors més importants dels casals d’estiu és la igualtat d’oportunitats” ha explicat Antònia Cortina, directora de l’Escola Vedruna-Àngels situada al barri barcelonès El Raval (Ciutat Vella), en el cada estiu la Fundació Pere Tarrés organitza casals socials que acullen a una vuitantena d’infants i joves, la majoria derivats per serveis socials. “En aquesta escola i en altres dels voltants, venir a un casal durant el mes d’agost permet als infants millorar les seves competències acadèmiques i treballar l’educació emocional”, ha afirmat Cortina que ha afegit que: “els monitors i monitores que els acompanyen els ajuden a créixer com a persones i esdevenen referents positius”.

Podeu consultar l’estudi complet a: https://www.peretarres.org/arxius/fpt/estudi-lleure-millora-competencies-escolars-professionals.pdf

Campanya social “Cap infant sense colònies”

La Fundació Pere Tarrés considera que l’educació en el lleure ajuda a pal·liar els efectes de les desigualtats socioeconòmiques dels infants en risc d’exclusió social. “Es tracta d’una educació integral i complementària a l’escolar, que genera igualtat d’oportunitats socials i educatives”, ha destacat Albert Riu, secretari tècnic de la  Xarxa de Centres Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés en la roda de premsa d’aquest matí per presentar la campanya solidària per becar colònies i casals d’estiu. De fet, un dels objectius de la campanya és sensibilitzar a la població de la importància de l’educació en el lleure, “ens preocupa que es converteixi en factor d’exclusió social”, ha emfatitzat Albert Riu.

Malgrat que els indicadors macroeconòmics són positius, hi ha moltes famílies per a les quals aquesta recuperació no ha arribat i els impedeix, entre altres coses, que els infants d’aquestes famílies més desafavorides puguin gaudir d’activitats de lleure durant l’estiu. Amb la intenció revertir aquesta situació, la Fundació Pere Tarrés pretén enguany “becar un 11% més d’infants per arribar a  4.500 nens i nenes”,  ha explicat Albert Riu, que ha afegit que entre 2010 i 2018 va haver-hi un increment del 343% dels infants becats i que en els darrers 9 estius, 25.881 nens i nenes han estat becats a l’estiu per la Fundació Pere Tarrés.

A més de donatius econòmics i en espècie, la Fundació Pere Tarrés ha fet també una crida a la mobilització social per conscienciar de la importància de l’educació en el lleure. L’entitat fa més de 60 anys que està compromesa amb l’educació en el lleure, sent l’entitat de lleure més gran de Catalunya. L’any passat, durant l’estiu més de 30.000 infants i joves van participar en més de 600 colònies i casals dinamitzats per uns 4.000 monitors, la major part amb una implicació voluntària.

La campanya “Cap infant sense colònies” compta amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del 0,7% de la casella per a fins socials, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Tarragona, l’Obra Social de La Caixa i donants particulars i empreses.

Vídeo de la campanya “Cap infant sense colònies”