Notícies

La Fundació Pere Tarrés forma cada any a més de 27.000 professionals de l’acció social

La Fundació Pere Tarrés forma cada any a més de 27.000 professionals de l’acció social

26.04.22

L’actual context de crisi econòmica generada, primer, per la pandèmia, i més recentment, per la crisi de producció arran de la guerra a Ucraïna ha colpejat un cop més els col·lectius més vulnerables de la nostra societat i, de retruc, ha posat en valor el paper dels professionals de l’acció social. En aquest nou paradigma, la formació i capacitació d’aquests professionals que diàriament han d’acompanyar un nombre creixent de persones afectades per la nova situació esdevé importantíssima.

La Fundació Pere Tarrés ha constatat aquesta progressiva necessitat de professionalització dels treballadors de l’acció social. El 2021 més de 27.000 alumnes es van formar en els 1.100 cursos organitzats per la Fundació Pere Tarrés que inclouen diverses àrees de l’acció social i que estan orientats a que totes aquelles persones estudiants, professionals i voluntàries que desitgin actualitzar els seus coneixements i/o adquirir noves habilitats en el món social puguin trobar cursos per millorar la seva qualificació professional.

L’oferta formativa inclou diverses àrees de l’acció social com infància, joventut i família; atenció sociosanitària i gent gran, persones amb discapacitats, salut mental i inserció sociolaboral, entre d’altres. A través de les formacions, els i les alumnes poden aconseguir formació a mida en les diferents àrees de l’acció social, certificats de professionalitat, cursos d’especialització o, per exemple, titulacions oficials com la de monitor/a i director/a de lleure.

Dels 27.000 alumnes formats, més de 12.000 han optat per les formacions ocupacionals o continuades. La formació ocupacional que ofereix la Fundació Pere Tarrés qualifica a l’alumne per treballar en sectors com el sociosanitari i permet disposar d’unes competències professionals com per exemple, en aquest sector concret podrien ser les associades als perfils tècnics sociosanitaris d’atenció a persones en institucions o en el seu domicili.  D’altra banda, les formacions continuades faciliten l´actualització constant dels coneixements i habilitats per poder incorporar els canvis constants que es produeixen en el sector social, com ara l’atenció centrada en la persona o bé la digitalització. 

De les més de 1.100 formacions realitzades aquest darrer any, 900 van ser cursos de curta durada i més de 100 cursos de monitors/es i directors/es de lleure. Durant aquest 2021 també s’han impartit més de 50 formacions per obtenir certificats de professionalitat, la majoria de la branca dels serveis a les persones i a la comunitat. Els cursos de monitor i monitora de lleure, els cursos sociosanitaris en certificats de professionalitat i els cursos de millora continuada professional online han estat els més sol·licitats.

D’altra banda, a través de la seva escola de formació, la Fundació Pere Tarrés també acompanya al món laboral aquelles persones que més ho necessiten. L’entitat ofereix cursos d’inserció professional que disposen d’una borsa de treball pròpia amb accés prioritari per a l’alumnat propi per tal de facilitar la seva incorporació al món laboral. A més, el darrer any s’han atès a 49.200 persones des del Servei d’Inserció Laboral de la Fundació Pere Tarrés. D’aquestes, 19.000 han rebut formació i a 31.000 se’ls ha proporcionat orientació laboral.

Finalment, la Fundació Pere Tarrés també disposa de formacions per a empreses, entitats i administracions públiques, amb l’objectiu de millorar les competències dels equips i l’eficàcia de les organitzacions. El 2021 l’entitat ha acompanyat una vuitantena d’entitats i també ha donat serveis de suport tècnic a set ens locals de la província de Barcelona en matèria de serveis d’intervenció socioeducativa i de serveis socials bàsics.