Notícies

La Fundació Pere Tarrés adapta la seva formació de monitors de lleure a persones sordes

La Fundació Pere Tarrés adapta la seva formació de monitors de lleure a persones sordes

Comparteix la notícia

Etiquetes

Formació  
Monitors  

16.03.22

La Fundació Pere Tarrés, en la línia d’oferir una formació més inclusiva, ha adaptat algunes de les seves formacions, com el Certificat de Professionalització de Monitor/a de Lleure, perquè les puguin seguir persones amb dificultats d’audició. En concret, 5 persones sordes participen en aquest curs, que s’imparteix en modalitat virtual des del 15 de febrer.

Les sessions, adreçades a joves en situació d’atur, no són exclusives per a persones sordes. Cada sessió disposa d’una persona intèrpret de llengua de signes que va adaptant tots els continguts que s’hi imparteixen per a aquests 5 alumnes. A més, les activitats inclouen elements visuals per tal d’incorporar aquests alumnes a la dinàmica de grup.

El programa, totalment subvencionat, s’ha engegat des de la Fundació per tal d’incentivar la formació inclusiva i motivar el treball en xarxa i comunitari. L’objectiu del curs té diferents vessants: d’una banda, es persegueix que quan els alumnes amb mancança auditiva es converteixin en monitors i monitores esdevinguin un exemple per als infants i joves sords que participen en activitats d’educació en el lleure; alhora, es pretén demostrar que aquestes dificultats d’audició no suposen un impediment per formar-se en qualsevol àmbit. Finalment, la formació és professionalitzadora en tant que pretén ajudar a la inserció laboral de joves a l’atur gràcies a l’obtenció d’un certificat professional, i també suposa una eina per a la incorporació de col·lectius amb diversitats funcionals auditives al món laboral.

El curs forma alumnes per tal que intervinguin de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-los per organitzar i avaluar activitats a través de tècniques i recursos d’animació grupal, a més d’educar-los en valors i en l’aprenentatge de mesures de seguretat i prevenció de riscos. La formació combina una part teòrica i una de pràctica. En ambdues parts, els continguts de la formació s’estructuren a partir de quatre mòduls formatius on l’alumnat pot aprendre a coordinar activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, processos grupals i educatius, l’aprenentatge de tècniques i recursos d’animació en el lleure i una formació complementària.

Els cursos de monitors que ofereix la Fundació estan reglats per la Direcció General de Joventut i són Certificats de Professionalitat, amb titulació oficial expedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i vàlids a escala estatal i europea. Aquests cursos acrediten un conjunt de competències per a l’exercici d’una activitat laboral i són una via per incorporar-se al món professional.