Notícies

A l’espai de migdia, Sumem Talents!

A l’espai de migdia, Sumem Talents!

Comparteix la notícia

Etiquetes

Monitors  
Infància  

15.05.19

L’àrea d’escoles de la Fundació Pere Tarrés presenta el projecte educatiu Sumem Talents!, una proposta per desenvolupar el potencial emocional, social i creatiu dels infants i joves a l’espai migdia.

A la Fundació Pere Tarrés estem convençuts que tots els espais i temps educatius contribueixen a l’aprenentatge i a l’educació d’infants i joves. En l’àmbit escolar, per exemple, el temps no lectiu representa un terç de la jornada d’un infant. En aquesta línia, des de la Fundació, considerem el temps de migdia com una oportunitat educativa única per tot el seu potencial emocional, social i educatiu. És un moment clau de la jornada dels nens i nenes en un entorn d’aprenentatge diferent, on aprofundeixen en les relacions personals, i gaudeixen amb jocs i activitats lúdiques i creatives.

L’educació en el lleure és un element transformador de la societat i de la persona, i és per això que l’Espai Migdia esdevé una oportunitat única per despertar talents i treballar els valors personals i grupals. Sota aquesta premissa, l’àrea d’Escoles de la Fundació ha desenvolupat el Sumem Talents!, un projecte educatiu per a menjadors escolars amb una proposta innovadora que desenvolupa el talent i les capacitats individuals i col·lectives dels infants i joves. El projecte té com a punt de partida el convenciment de que totes les persones tenim talents capacitats que podem descobrir i treballar plegades.

El projecte Sumem Talents! Treballa amb quatre grups de talents: el físic/esportiu, el socioemocional, el creatiu i el científic mental. Un equip de monitores i monitors animarà als infants a participar en un conjunt d’experiències i activitats en el marc d’un joc per potenciar els quatre grups de talents. A partir d’un enfocament pedagògic actiu i constructivista en què l’infant és el centre i protagonista del seu aprenentatge, es desenvolupen activitats en què ha de crear les seves pròpies estratègies i solucions als reptes. La proposta es vincula sempre al Projecte Educatiu del Centre per donar continuïtat als continguts i model pedagògic de cada centre.

Un dels valors afegits més rellevants del projecte són els professionals d’educació en el lleure que el duen a terme. Un equip de professionals formats i preparats com a experts en lleure, que desenvolupen i cocreen accions educatives innovadores.

Conscients que l’acció educativa té una continuïtat que no es pot trencar per temps ni espai al llarg de la jornada, la proposta educativa surt del menjador i busca la col·laboració del talent del territori, de la família i de la comunitat educativa per treballar conjuntament amb objectius compartits. En aquest, el projecte ofereix a banda del menjador, cocreades amb agents del territori i de la comunitat educativa, per assolir de forma conjunta el desenvolupament integral dels infants.