Notícies

“Conèixer les perspectives internacionals a problemes globals ens permet desenvolupar polítiques innovadores per gestionar millor les problemàtiques socials”

  “Conèixer les perspectives internacionals a problemes globals ens permet desenvolupar polítiques innovadores per gestionar millor les problemàtiques socials”

09.03.22

Per cinquè any consecutiu, la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull organitza la International Social Week, un esdeveniment acadèmic amb diversos ponents internacionals amb l’objectiu de debatre sobre diferents aspectes del treball social i l’educació social. Enguany, les conferències se centren en la intervenció social i les necessitats socials. Per conèixer amb més profunditat aquestes jornades entrevistem al Dr. Joan-Andreu Rocha Scarpetta, degà i vicedegà de recerca i relacions internacionals de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL.

La International Social Week celebrarà enguany la seva cinquena edició. Què suposa per a la Facultat la celebració d’aquestes jornades?

La celebració de la 5a edició d’un esdeveniment com és la International Social Week constitueix, per un costat, una fita en la consolidació d’aquesta activitat internacional que permet als alumnes i docents de la Facultat entrar en contacte i compartir les experiències i els coneixements de professionals de l’àmbit socioeducatiu i d’intervenció social de diferents països del món,  amb relació a temàtiques d’actualitat que afecten aquests àmbits. Per un altre costat, les jornades situen la nostra Facultat com un punt de referència internacional per aquest tipus de trobades, una activitat que ja diverses facultats internacionals inclouen a la seva agenda.

Quines novetats podrà trobar-hi l’alumnat?

Des de la perspectiva dels continguts, enguany les temàtiques se centren en els reptes que presenten la intervenció social i les necessitats socials, i les possibles solucions que se’n deriven. D’aquí el títol d’aquesta edició: «Intervenció social i necessitats socials: a la recerca de noves solucions». Des de la perspectiva formal, a causa de les circumstàncies actuals, la celebració d’aquesta 5a edició es porta a terme en format híbrid, per tant, els participants hi podran assistir de forma presencial o virtual. Això ens obre moltes possibilitats, com ara la participació de representants de facultats d’Amèrica Llatina, que segurament no hi podrien prendre part de forma presencial. Aquesta opció amplia el nombre de participants internacionals a la iniciativa, multiplicant les possibilitats de conèixer els reptes del món social als països de Llatinoamèrica.

La cinquena edició aplegarà tretze experts internacionals de diferents àrees de l’educació social i el treball social. Quin valor té per als alumnes compartir aquests dies amb experts d’arreu del món?

Com és natural, tendim a centrar els nostres estudis en les realitats socials pròpies del nostre territori. El fet de poder conèixer, escoltar i relacionar-se amb experts d’altres països permet als nostres alumnes descobrir realitats i reptes socials diferents, augmentat així les seves possibilitats de comprensió d’aquests reptes i de les solucions que s’ofereixen a problemes que afecten altres llocs del món. Així mateix, també permet als nostres estudiants conèixer estils i metodologies didàctiques noves, enriquint així la seva experiència d’aprenentatge.

A les ponències s’hi tracten temes que concerneixen a tota la societat, com els moviments migratoris o la violència infantil. Quina importància té afavorir la visibilització de fenòmens globals com aquests?

Aquesta pregunta em fa pensar en el proverbi xinès que diu «qui contempla un problema de lluny troba moltes solucions». El fet de poder tractar temàtiques socials tan candents al nostre territori, com ara la violència infantil, l’habitatge o els moviments migratoris permet que tinguem una perspectiva nova sobre com percebem i com aportem solucions a aquestes realitats. Donar l’oportunitat als nostres estudiants i als nostres docents de poder conèixer les perspectives internacionals a problemes globals ens obre la possibilitat de conèixer, adaptar i desenvolupar polítiques innovadores que contribueixin a gestionar millor les problemàtiques socials implicades.

La pandèmia de la covid-19 és un dels temes centrals de la International Social Week 2022. Després de dos anys de pandèmia,  ara que sembla que arriba a la seva fi, en quin món ens trobem ara?

L’escenari que deixa la pandèmia de la covid-19 és d’incertesa i fragilitat. La pandèmia ha posat en evidència les febleses dels serveis socials, la profunditat de l’exclusió social i la inoperància d’algunes respostes a problemes socials que teníem per encertades. D’aquí que, cada cop més, sigui necessari que els futurs professionals de la intervenció social tinguin una perspectiva no només local, sinó també transversal de les problemàtiques i les possibles solucions vinculades a problemàtiques cada cop més fortes i més esteses. La iniciativa de la International Social Week pren consciència d’aquesta realitat, raó per la qual presenta continguts que, no només descriuen els nous reptes socials i socioeducatius, sinó que també aprofundeixen sobre les seves possibles solucions.

Quins són els reptes que se li presenten a aquestes dues professions en el context actual?

Els reptes que afronten l’educació social i el treball social com a professions són múltiples. Davant d’un món cada cop més indiferent i sovint animat pel culte a l’èxit, semblaria que l’atenció a les persones en risc d’exclusió social no tingués cap espai. Però, tot i això, no manquen persones que se senten cridades a afrontar els reptes socials amb professions que se centren en la promoció integral de la persona. Potser el repte més gran de les professions socials rau en poder assegurar espais de reflexió i anàlisi que assegurin una intervenció social adaptada als canvis cada cop més accelerats que afronten les nostres societats. La iniciativa de la International Social Week vol ser un gra de sorra que contribueixi a aquesta reflexió.