Notícies

La Fundació Pere Tarrés col·labora en l’elaboració d’un sistema pilot per conèixer el comportament socialment responsable d’empreses proveïdores de l’Ajuntament de Barcelona.

La Fundació Pere Tarrés col·labora en l’elaboració d’un sistema pilot per conèixer el comportament socialment responsable d’empreses proveïdores de l’Ajuntament de Barcelona.

Comparteix la notícia

10.02.20

El Departament de Consultoria i Estudis (CiE) de la Fundació Pere Tarrés ha participat, durant el 2019, en la posada en marxa d’un sistema pilot, que mitjançant el recull i anàlisi d’indicadors de governança, socials i mediambientals, ha generat una primera radiografia del nivell de desenvolupament del comportament socialment responsable d’empreses proveïdores de l’Ajuntament de Barcelona. Es tracta d’un projecte que promou Barcelona Activa i l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, del mateix Ajuntament.

Els objectius del projecte han estat:

  • Definir i testar una bateria d’indicadors per mesurar l’impacte ambiental, social i de bon govern, així com d’un sistema de recollida de dades.
  • Realitzar un primer exercici d’estandardització dels indicadors, en base a la informació recollida de les empreses participants en el projecte.
  • Detectar criteris per millorar el comportament socialment responsable de les empreses participants en el projecte, i elaboració de mesures complementàries (formació, subvencions…).
  • Aportar informació que permeti un estudi posterior, més ampli, d’un marc d’incentius, a incloure progressivament, per a potenciar la compra pública responsable.

Pel desenvolupament d’aquest projecte, CiE s’ha coordinat amb l’equip de referencia d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, i ha realitzat el disseny i la implementació d’aquest sistema pilot amb un grup de 23 empreses de serveis a les persones de l’Ajuntament de Barcelona i de Barcelona Activa.

Els resultats d’aquest projecte han donat resposta a la vocació amb la que va néixer, que és contribuir a la millora del comportament socialment responsable en la cadena d’aprovisionament de l’Ajuntament de Barcelona, així com obtenir informació objectiva que permeti avançar en la definició d’incentius que fomentin la compra pública responsable.