Notícies

Educació social i justícia restaurativa al monogràfic “Educació Social. Revista d’intervenció socioeducativa”

Educació social i justícia restaurativa al monogràfic “Educació Social. Revista d’intervenció socioeducativa”

25.05.18

El número 67 del monogràfic d’Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, la publicació que edita la Facultat d’Educació social i Treball Social Pere Tarrés – URL, presenta una perspectiva de la justícia -la justícia restaurativa- que obre noves i interessants oportunitats de col·laboració amb l’educació social.

Els articles que conformen el nou número d’Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa aporten informacions sobre la justícia restaurativa, una perspectiva de la justícia que posa la mirada en les interaccions entre persones i en la creació d’oportunitats de convivència que passen per l’assumpció de responsabilitats de totes les parts implicades i que fonamentalment se centra en la voluntat de construir nous escenaris de vida social.

El monogràfic ve precedit amb l’article d’opinió “La precarietat laboral que ens espera” d’Òscar Martínez Rivera, professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – URL. Martínez analitza el rastre que ha deixat la crisi en forma de precarietat i inestabilitat laboral i apunta que canviar-ho només serà possible amb polítiques que considerin el benestar social com un dret.

Un nou model de justícia que repari el dany causat” d’Esther Giménez-Salinas i Aida C. Rodríguez, el primer article del monogràfic, explica que les pràctiques restauratives tenen com a objectiu general respondre el delicte d’una forma més constructiva que la que s’aconsegueix a través del càstig. La directora i la responsable de projectes de la Càtedra de Justícia Social i Restaurativa Pere Tarrés – URL apunten que la justícia restaurativa es diferencia de la justícia tradicional en que posa èmfasis en una resposta que repari el dany causat pel fet delictiu.

La victimització generada per ETA centra el segon dels articles del director de l’Institut Basc de Criminologia – Universitat del País Basc, José Luis de la Cuesta Arzamendi. L’article parteix de la premissa que malgrat la fi de l’activitat terrorista els efectes de la victimització generada per ETA segueixen presents en la societat basca, fent necessària una atenció institucional tant en la cura i reparació integral, com pel que fa a la lluita contra l’oblit i la impunitat.

La mediadora i formadora de formadors, Mònica Albertí, i la directora de l’Institut Can Periquet (Palau-Solità i Plegamans), Montserrat Pedrerol, autors del tercer article titulat “L’enfocament restauratiu en l’àmbit educatiu. Quan innovar l’escola és humanitzar-la”. L’article té com a objectiu donar a conèixer l’enfocament restauratiu i posar de relleu com dóna resposta a les necessitats relacionals i de convivència de la comunitat escolar d’avui.

Justícia restaurativa com a ciència penal o social, encaminada a millorar la justícia” és el títol de l’article en el que la coordinadora del Servei de Justícia Restaurativa de Castella i Lleó, Virgina Domingo,  considera la justícia restaurativa com una ciència penal, encaminada a millorar el dret penal i no tant a substituir-lo. Una de les conclusions de l’article és que la justícia restaurativa pot ajudar a millorar el sistema penal, dotar-lo de més humanitat i aconseguir complir els principis constitucionals de reinserció dels infractors i de millor atenció a les necessitats de les víctimes.

Situació penitenciària a Mèxic” és el títol del darrer article del monogràfic. La tercera visitadora general de la Comissió Nacional dels Drets Humans de Mèxic, Ruth Villanueva, recull l’estat de les presons i la situació legal al país i apunta possibles millores a implementar en aquest àmbit.

Intercanvi

D’altra banda, com és habitual, Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa aporta a la secció Intercanvi l’article “Educació social, ètica professional i formació universitària” reflexiona sobre la dimensió ètica de la professió i dels estudis d’educació social. També s’hi publica l’article “Claus per a bones pràctiques socioeducatives amb persones grans en residències”, que identifica unes pautes que orienten les bones pràctiques en l’àmbit de la gent gran en residències.

Llibres recuperats, Publicacions i Propostes

A la secció Llibres recuperats hi ha una crítica de Jordi Sabater, professor d’Educació Social de la Facultat Pere Tarrés – URL, al llibre “Del socorro de los pobres” escrit per Joan Lluís Vives. L’apartat Publicacions conté una crítica de la becaria del a càtedra de Justícia Social i Restaurativa Pere Tarrés – URL, Laia Llobateras, “Los límites del dolor” de Nils Christie. Els Llibres rebuts i la proposta temàtica pel proper número, que versarà sobre Educació social i drets humans, tanquen el monogràfic.

Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa

Amb 200.000 consultes anuals, Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa és la publicació acadèmica i científica de referència dels estudiants i professionals de la intervenció social d'Espanya i Llatinoamèrica i està editada per la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull). La revista està disponible en format electrònic i permet la consulta en català i castellà de tots els seus articles: http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial

La revista s’ha convertit en portaveu de la progressiva professionalització del sector de l’Educació Social. Amb un comitè científic format per professionals, professorat d’altres universitats i representants del Col•legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya que vetlla per la qualitat dels continguts, Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa vol contribuir a l’elaboració i la difusió de marcs teòrics i així com de les reflexions sobre la pràctica, que ajudin a avançar i optimitzar la intervenció des de l’Educació Social.