Presència al territori Impacte social Treball en xarxa Fòrum social Calendari Escolar 19-20

The social impact of our action

Durant l’any 2018 hem aprofundit en l’impacte social de la nostra acció a través de la innovació i la transformació social arribant a 505.868 persones beneficiàries dels nostres serveis educatius i socials. Hem atorgat beques a infants en vulnerabilitat social; hem format a estudiants del món del lleure, el treball social, l'educació social; hem realitzat projectes socioeducatius i molt infants i joves han crescut i après en els nostres centres d'esplai

Impacte social de la Fundació Pere Tarrés