Informació institucional Economia i finances Responsabilitat, sostenibilitat i qualitat Persones Canal ètic ODS Covid-19

Protocols i mesures de la Fundació Pere Tarrés en les seves activitats per prevenir la pandèmia provocada per la Covid-19

Protocols i mesures de la Fundació Pere Tarrés en les seves activitats per prevenir la pandèmia provocada per la Covid-19

La irrupció de la pandèmia generada per la covid-19, ha condicionat l’organització i promoció d’activitats que du a terme la Fundació Pere Tarrés.

L’objectiu que ens ha mogut en tot moment a l’hora de plantejar les activitats i serveis ha estat la necessitat de propiciar i garantir l’experiència educativa, inclusiva, de socialització i de convivència a infants, adolescents i joves.

Donar compliment a tots els protocols i requisits que demana la situació de pandèmia que estem vivint és una exigència que des de la Fundació Pere Tarrés assumim amb compromís, responsabilitat i rigor.

Som conscients, també, que donar compliment a aquests protocols i preceptes, ha implicat alterar substancialment la naturalesa de moltes activitats i serveis, fins i tot renunciant a elements que en són propis i definitoris, com ara el contacte estret, la vida en gran grup i l’experiència de compartir hàbits i situacions quotidianes.

Tots aquests condicionants, imposen un esforç afegit per a tot l’equip de la Fundació, però aquest esforç troba el seu sentit en fer possible el compliment d’un element essencial de la missió de la nostra entitat: l’educació en el lleure i l’acció social vers la infància, l’adolescència i la joventut.

A continuació trobareu els protocols aplicats des de l’entitat organitzats segons les temàtiques sectorials:

Activitats lleure educatiu

El Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans de la Fundació Pere Tarrés, donant servei als seus centres, ha mantingut l’espai “L'estiu segur que és nostre!: Materials i recursos per l'estiu 2021”, on podeu trobar tots els protocols i materials de les activitats de lleure educatiu.

Hi trobareu la informació per a l’organització d’activitats a Catalunya i a les Illes Balears.

Activitats educatives fora de l'horari lectiu

Pla actuacions educatives curs 2021-22

Pla d'actuació per a les activitats infantils i juvenils que tenen lloc fora de l'horari lectiu (govern.cat) 
Resum de les mesures vigents al MCECC
Gestió de casos COVID19 en l'Educació en el Lleure

Activitats a l’entorn escolar

A continuació compartim els dos protocols marc de les activitats a l’entorn escolar. D’una banda les especificacions pròpies de les activitats extraescolars, colònies escolars i sortides i de l’altra el pla d’actuació propi dels centres educatius.

Pla d’actuació de la Generalitat de Catalunya per als centres escolars per prevenció pandèmia covid-19
Especificacions per al curs 2020-2021 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars

Activitats de vacances amb família

Malgrat no estigui regulat per cap administració, la Fundació Pere Tarrés, va voler dotar-se d’uns criteris generals per a l’organització de les activitats de vacances en família.

Criteris generals per l'organització de vacances en família

Activitats i serveis d’intervenció socioeducativa

Els Centres Socioeducatius, centres oberts i altres dispositius similars han de regir l’actuació de les seves activitats a partir d’aquest protocol que ha elaborat la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Criteris de prevenció i recomanacions pels Serveis d’Intervenció Socioeducativa i Centres Oberts

Activitats de lleure educatiu – Estiu

Catalunya

Protocol per a regular les activitats d’educació en el lleure durant l'estiu 2021.
Resum dels Protocols i Mesures per a les activitats de lleure.
Recomanacions específiques per a Campaments i Rutes.
Mesures vigents. El protocol que detalla les mesures per a les activitats d’educació en el lleure s’adaptarà a les resolucions i mesures vigents en cada moment.
Protocols COVID . per als grups d'estiu a les Cases de Colònies i Albergs

Tots aquests protocols han estat elaborats a partir de la documentació oficial facilitada per la Direcció General de Joventut i que podeu consultar aquí.

Altres enllaços d'interès:

Estiu amb lleure: web de referència de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya per a l'adaptació de les activitats d'educació en el lleure a les mesures contra la COVID19.
Declaració Responsable per a famílies. A la web estiu amb lleure també el podeu trobar en castellà i en anglès.
Recomanacions per als dormitoris (nou mapa per a la separació de lliteres).
Nota informativa sobre la graella de registre de comprovació de símptomes (com s’interpreta el seguiment de símptomes, no caldrà fer la pressa de temperatura diària).
Pla d’actuació davant d’un cas sospitós de Covid-19 en activitats d’educació en el lleure.
Recordeu que és necessari tenir un Responsable de Prevenció i Higiene a les activitats d'estiu i que hi ha una formació online per aconseguir el títol.

Illes Balears

Des del Govern de les Illes Balears s’han dictat, també, els protocols i procediments per a l’organització de les activitats d’educació en el lleure.

Consulta les mesures actualitzades sobre les condicions en què s'han de desenvolupar les activitats de lleure infantil i juvenil mentre duri la pandèmia per la covid-19.
Consulta el Resum de les Mesures a seguir per dur a terme activitats d'educació en el lleure a Menorca i Mallorca aquest estiu.
Mesures per a grups que vinguin de fora de les Illes Balears a realitzar activitats.

Documents complementaris del Govern de les Illes Balears
Circular 2/2021, de 22 de juliol de 2021 interpretativa i recordatòria de les mesures aplicables a les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil durant l'estiu amb motiu de la COVID-19
Circular en català
Circular en castellà
Annex 1 Resum del protocol d'actuació davant de casos positius COVID-19 en les activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil de l'estiu 2021
Annex 2 Resum del protocol d'actuació davant de casos sospitosos COVID-19 en les activitas d'educació en el temps lliure infantil i juvenil de l'estiu de 2021

La competència en relació a les activitats de lleure recau en els consells insulars per aquest motiu també és important consultar les seves webs periòdicament.

Altres recursos d’interès

Com a conclusió de l’estiu 2020, la Fundació Pere Tarrés va elaborar i publicar aquest informe:

Aprenentatges i millores de la gestió de les activitats de lleure educatiu durant l’estiu en el contex de covid-19

La Fundació Pere Tarrés va participar a l’estudi KidsCoronas de l’Hospital Sant Joan de Déu. Vegeu-ne les conclusions.