Informació institucional Economia i finances Responsabilitat, sostenibilitat i qualitat Persones Canal ètic ODS Covid-19

Protocols i mesures de la Fundació Pere Tarrés en les seves activitats per prevenir la pandèmia provocada per la Covid-19

Protocols i mesures de la Fundació Pere Tarrés en les seves activitats per prevenir la pandèmia provocada per la Covid-19

La irrupció de la pandèmia generada per la covid-19, ha condicionat l’organització i promoció d’activitats que du a terme la Fundació Pere Tarrés.

L’objectiu que ens ha mogut en tot moment a l’hora de plantejar les activitats i serveis ha estat la necessitat de propiciar i garantir l’experiència educativa, inclusiva, de socialització i de convivència a infants, adolescents i joves.

Donar compliment a tots els protocols i requisits que demana la situació de pandèmia que estem vivint és una exigència que des de la Fundació Pere Tarrés assumim amb compromís, responsabilitat i rigor.

Som conscients, també, que donar compliment a aquests protocols i preceptes, ha implicat alterar substancialment la naturalesa de moltes activitats i serveis, fins i tot renunciant a elements que en són propis i definitoris, com ara el contacte estret, la vida en gran grup i l’experiència de compartir hàbits i situacions quotidianes.

Tots aquests condicionants, imposen un esforç afegit per a tot l’equip de la Fundació, però aquest esforç troba el seu sentit en fer possible el compliment d’un element essencial de la missió de la nostra entitat: l’educació en el lleure i l’acció social vers la infància, l’adolescència i la joventut.

A continuació trobareu els protocols aplicats des de l’entitat organitzats segons les temàtiques sectorials:

Activitats de lleure educatiu – Estiu

Catalunya

Mesures generals higiènico-sanitàries Covid-19
Mesures per unes Activitats d’estiu segures de la Fundació Pere Tarrés
Criteris generals instal·lacions d'estiu de la Fundació Pere Tarrés 2020 Covid-19

Tots aquests protocols hanestat elaborats a partir de la documentació oficial facilitada per la Direcció General de Joventut i que podeu consultar aquí.

Illes Balears

Des del Govern de les Illes Balears s’han dictat, també, els protocols i procediments per a l’organització de les activitats d’educació en el lleure.
Aquests protocols són els vigents, elaborats l’estiu de 2020:

Criteris generals estiu 2020 Covid-19 Illes Balears

Activitats lleure educatiu – Curs Escolar

Les activitats de lleure educatiu durant el curs escolar són realitzades, principalment, per centres d’esplai.

El Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans de la Fundació Pere Tarrés, donant servei als seus centres, ha mantingut l’espai “Materials per un curs diferent”, on podeu trobar tots els protocols i materials de les activitats de lleure educatiu per al curs escolar.

Hi trobareu la informació per a l’organització d’activitats a Catalunya i a les Illes Balears.

Activitats a l’entorn escolar

A continuació compartim els dos protocols marc de les activitats a l’entorn escolar. D’una banda les especificacions pròpies de les activitats extraescolars, colònies escolars i sortides i de l’altra el pla d’actuació propi dels centres educatius.

Pla d’actuació de la Generalitat de Catalunya per als centres escolars per prevenció pandèmia covid-19
Especificacions per al curs 2020-2021 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars

Activitats de vacances amb família

Malgrat no estigui regulat per cap administració, la Fundació Pere Tarrés, va voler dotar-se d’uns criteris generals per a l’organització de les activitats de vacances en família.

Criteris generals per l'organització de vacances en família

Activitats i serveis d’intervenció socioeducativa

Els Centres Socioeducatius, centres oberts i altres dispositius similars han de regir l’actuació de les seves activitats a partir d’aquest protocol que ha elaborat la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Criteris de prevenció i recomanacions pels Serveis d’Intervenció Socioeducativa i Centres Oberts

Altres recursos d’interès

Com a conclusió de l’estiu 2020, la Fundació Pere Tarrés va elaborar i publicar aquest informe:

Aprenentatges i millores de la gestió de les activitats de lleure educatiu durant l’estiu en el contex de covid-19

La Fundació Pere Tarrés va participar a l’estudi KidsCoronas de l’Hospital Sant Joan de Déu. Vegeu-ne les conclusions.