Protocols i mesures de la Fundació Pere Tarrés en les seves activitats per prevenir la pandèmia provocada per la Covid-19

Protocols i mesures enfront la Covid-19

En la seva reunió del 30/03/2022, el PROCICAT va decidir deixar sense efecte els documents i protocols de l’àmbit de l’educació en el lleure i les instal·lacions juvenils relatius a la prevenció del COVID.


Per tant, s’aplicaran al lleure les mateixes mesures de prevenció vigents que s’apliquen a la població en general.

Alhora, doncs, es deroguen els tràmits i els documents complementaris que es van crear en el marc dels plans sectorials de Joventut esmentats (com ara la declaració responsable conforme l'entitat organitzadora compleix els requeriments de prevenció i higiene).

Recursos d’interès

Com a conclusió de l’estiu 2020, la Fundació Pere Tarrés va elaborar i publicar aquest informe:

Aprenentatges i millores de la gestió de les activitats de lleure educatiu durant l’estiu en el contex de covid-19

La Fundació Pere Tarrés va participar a l’estudi KidsCoronas de l’Hospital Sant Joan de Déu. Vegeu-ne les conclusions.