Agenda

El lleure educatiu i la pobresa infantil

El lleure és un dret reconegut per l’Organització de les Nacions Unides, i nombrosos estudis acadèmics demostren els beneficis que aquest aporta al desenvolupament social i educatiu dels infants i adolescents i de la comunitat en general. Tot i això, les oportunitats d’accés al lleure no són iguals per a totes les infàncies, esdevenint aquesta realitat un factor de desigualtat educativa.

En aquest seminari, organitzat per la Càtedra de Lleure Educatiu i Acció Sociocultural Pere Tarrés de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL, s’oferiran diverses perspectives sobre aquesta realitat per part de diferents agents experts en la matèria. En una primera sessió, es debatrà sobre la situació socioeconòmica actual, que comporta situacions de desigualtat en el sector del lleure educatiu amb infants i adolescents, així com també sobre les iniciatives que es duen a terme des de les administracions públiques i el Tercer Sector Social. En una segona sessió, reflexionarem sobre el lleure educatiu com a factor de cohesió i integració social per a poblacions vulnerables; en aquest espai s’abordarà l’àmbit del lleure des de la vessant pedagògica, afavoridora d’oportunitats educatives per a tots els infants i adolescents.

El seminari s’adreça a professionals de les administracions locals i de les entitats del Tercer Sector Social que treballen amb infants, adolescents i les seves famílies en el marc de l’acció socioeducativa i del lleure.

PROGRAMA DE LA SESSIÓ 1 (14.11.23)

Reflexions sobre el lleure educatiu i la pobresa infantil: polítiques promotores d’un accés en igualtat d’oportunitats

9.30 h Inauguració del seminari a càrrec de la Sra. Estrella Argüelles, Coordinadora de l'Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat. Diputació de Barcelona i de la Dra. Txus Morata, IP del Grup de recerca Innovació i Anàlisi Social (GIAS) i directora de la Càtedra de Lleure Educatiu i Acció Sociocultural de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – URL.

9.45 h Conferència: Pobresa infantil a Espanya i Europa: dificultats en l'accés a les activitats de lleure educatiu, a càrrec del Dr. Pau Marí Klose, professor de Sociologia de la Universitat de Saragossa. Ex-Alt Comissionat de Lluita contra la Pobresa Infantil del Govern d'Espanya.

Modera: Dr. Joan-Andreu Rocha. Degà de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL.

11.00 h – 11.30 h Descans

11.30 h – 12.30 h Taula de diàleg: Espai de reflexió sobre la situació del lleure educatiu i la pobresa infantil a través de les administracions públiques i les entitats del Tercer Sector Social.

Participants:

  • Dra. Ester Gimenez Salinas, síndica de greuges de Catalunya.
  • Rafael Ruiz de Gauna, adjunt a la Direcció General de la Fundació Pere Tarrés.

Modera: Sr. Pere-Joan Giralt. Professor i investigador del Grup de recerca Innovació i Anàlisi (GIAS) i de la Càtedra de Lleure Educatiu i Acció Sociocultural de la Fundació Pere Tarrés-URL.

12.30 h – 13.30 h Debat obert

PROGRAMA DE LA SESSIÓ 2 (21.11.23)

El lleure educatiu com a promotor d’integració i cohesió social: una mirada social i educativa

10.00 h –11.15 h Taula de diàleg Espai de reflexió sobre la situació del lleure des d’una mirada sociopedagògica.

Participants:

  • Dra. Txus Morata, directora de la Càtedra de Lleure Educatiu iAcció Sociocultural i IP del Grup de Recerca Innovació i Anàlisi Social (GIAS) de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés–URL.
  • Dr. Miquel Ángel Essomba, director del grup de recerca ERDISC (Equip de Recerca sobre Diversitat i Inclusió en Societats Complexes). Universitat Autònoma de Barcelona.

Modera: Sra. Erika Tobalina. Responsable acadèmica de l’Àrea de Formació, Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés.

11.15 h – 11.45 h Descans

11.45 h – 12.30 h Debat obert

12:30 h – 13.30 h Conferència: Integració social i comunitària dels infants i adolescents migrants: una mirada des del treball social, a càrrec de la Dra. Rocío Calvo, professora de pràctica global en l’escola de Treball Social - Boston College.

Modera: Sra. Carolina Cañellas. Professora i investigadora del Grup de Recerca, Innovació i Anàlisi (GIAS) i de la Càtedra de Lleure Educatiu i Acció Sociocultural.

Idioma: català.

Amb el suport de: