Agenda

Els protocols i el delegat/da de protecció en l’àmbit del lleure educatiu: idees clau per posar-les en acció

La promulgació de la LOPIVI, la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència davant de la violència, està afavorint un canvi cultural en els diferents àmbits en què es desenvolupen els infants i adolescents. Aquesta llei interpel·la la societat a promoure la cultura del bon tracte i a generar espais segurs i protectors per a la infància i l’adolescència.

El Grup de recerca Innovació i Anàlisi Social (GIAS) i la Càtedra d’Oci i Acció Sociocultural de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament del que estableix la LOPIVI en l’àmbit del lleure educatiu, ha desenvolupat el projecte “Eines pedagògiques per a la implementació de la LOPIVI a les entitats de lleure educatiu”, finançat amb fons IRPF del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Aquest projecte pretén contribuir al disseny de protocols d’actuació davant de la violència, a la definició del perfil de delegat/da de protecció i a dissenyar propostes formatives adreçades als monitors/es i directors/es de lleure educatiu i per als delegats/des de protecció.

En aquesta jornada es presentaran els resultats i productes del projecte i es donarà veu als diferents col·lectius que han participat als grups de treball i tallers deliberatius desenvolupats. Així mateix, s’obrirà l’intercanvi d’anàlisis i perspectives sobre la implementació de la LOPIVI al lleure educatiu entre les entitats infantils i juvenils, les escoles de formació, els responsables polítics i altres agents del sector del leure educatiu assistents a la jornada.

Programa

10 h: Benvinguda i presentació, a càrrec de:

  • Dra. Txus Morata, directora de la Càtedra d’Oci Educatiu i Acció Sociocultural Pere Tarrés i investigadora principal del Grup de recerca, Innovació i Anàlisi Social (GIAS) de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL.

10.15 - 11.30 h: Conferència “Previsions, avenços i interrogants de la prevenció de la violència en l’àmbit del lleure educatiu a la llum de la LOPIVI”, a càrrec de: 

  • Sra. Lucia Losoviz. Directora general de Drets de la Infància i l’Adolescència. Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.
  • Dr. Isaac Ravetllat. Director del Centre d’Estudis sobre Drets de la Infància i l’Adolescència (CEDIA) de la Universitat de Talca (Xile). Integrant del Grup de recerca Innovació i Anàlisi Social (GIAS). 

Presenta: Sr. Fabricio Busi. Director de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés.

11.30 - 12.00 h: Pausa

12.00 - 13.00 h: Presentació dels resultats de la investigació: “Eines pedagògiques per a la implementació de la LOPIVI a les entitats de lleure educatiu”, a càrrec de l’equip de recerca

  • Sr. Pere Joan Giralt i Rovira
  • Dra. Maite Marzo Arpón

13.00 - 13.15 h: La veu de les persones participants en la recerca, presentació a càrrec de l’equip de recerca.

13.15 h: Tancament de la jornada, a càrrec del Sr. Rafael Ruiz de Gauna, adjunt a la Direcció General de la Fundació Pere Tarrés.

Per a més informació podeu contactar per mail a infofacultat@peretarres.org

Idioma: castellà

Organitza: 

Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL

Amb el suport de:

Amb el suport de: