Agenda

Justa-Ment: Apostant per la Justícia Restaurativa

La segona jornada “Justa-Ment: Apostant per la justícia restaurativa” sorgeix de les necessitats detectades a la primera trobada de l’any 2019 “Repensar la justícia en salut mental”. Aleshores es va posar de manifest la importància de donar a conèixer models de justícia capaços d’engegar processos constructius i reparadors amb persones implicades en processos judicials que pateixen problemes de salut mental.

Ens referim a processos que tenen en compte l’aspecte humà i la gestió emocional abans d’arribar a la instrucció i que alhora ens demostren que no són una resposta laxa que promou la impunitat, sinó que prioritzen que les persones víctimes siguin reparades en el dany que han patit. És a dir, són processos inclusius que pretenen acompanyar les víctimes, els ofensors i la comunitat cap a una millor convivència social.

En el programa que proposem per a aquesta segona edició, presentem el model que la justícia restaurativa promou i aplica des de fa algunes dècades. Malgrat encara estar lluny d’un ús generalitzat d’aquest model de justícia, hi ha cada vegada més professionals que creuen que aquesta altra justícia és possible i ofereix bons resultats.

Comptarem amb les experiències professionals i personals de persones expertes i reconegudes que han treballat per implementar gradualment i donar a conèixer la justícia restaurativa amb l’objectiu d’oferir eines, recursos i espais de referència a les persones amb problemes de salut mental que han comès un delicte, però també als professionals vinculats al món judicial per abordar adequadament aquests processos judicials.

Algunes de les preguntes que ens farem al llarg de la jornada són les següents:

Què és la justícia restaurativa? Quins són els pilars que fonamenten aquest model de justícia? Quan i com es pot portar a terme? Qui s’hi pot acollir? Com s’inicien aquests processos judicials? Quins resultats hem obtingut en experiències prèvies? Per què és important incorporar la justícia restaurativa en delictes comesos per persones amb problemes de salut mental?

Dirigida a:

Professionals de l’àmbit del dret, de la justícia penal i del sistema penitenciari, del treball social i l’educació social, de la mediació i de la salut mental.

Famílies afectades, col·legis professionals, administració pública i personal docent i investigador de les universitats.

PROGRAMA

15:45 h - 16:00 h Registre d’arribada

16:00 h - 16:10 h Benvinguda

Dra. Esther Giménez-Salinas, directora de la càtedra de Justícia Social i Restaurativa de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull.

Dr. Armand Sánchez. Vicerector de Recerca i de Transferència, Universitat Autònoma de Barcelona.

16:10 h - 16:30 h Conferència: “La justícia restaurativa versus la justícia punitiva”, a càrrec d’Esther Giménez-Salinas

Presentació: Dra. Sonia Sánchez-Busqués, Comunitat de Recerca Estratègica en Salut Mental de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dra. Esther Giménez-Salinas, catedràtica de Dret Penal i Criminologia, directora de la càtedra de Justícia Social i Restaurativa de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull.

16:30 h - 16:50 h Conferència: “Gestió emocional del conflicte jurídic”, a càrrec de Gabriela Boldó Prats.

Presentació: Dra. Sonia Sánchez-Busqués, Comunitat de Recerca Estratègica en Salut Mental de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sra. Gabriela Boldó Prats, consultora especialitzada en estratègia jurídica i jutgessa substituta durant quinze anys.

16:50 h - 17:00 h Reflexions i preguntes del públic assistent

17:00 h - 17:30 h Pausa cafè

17:30 h - 18:10 h Taula rodona: “Conviure amb la justícia

Moderació: Dra. Aida C. Rodríguez, responsable de projectes de la càtedra de Justícia Social i Restaurativa de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull.

Dra. Beatriz Molinuevo, professora agregada del Departament de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dr. Josep Cid, professor del Departament de Ciència Política i Dret Públic, vicedegà de Qualitat Docent i coordinador d’estudis de Criminologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sr. Albert Rodríguez, facilitador de processos restauratius del programa de justícia restaurativa del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Charo Díez, presidenta d’AFATRAC (Associació de Familiars d’Afectats per Trastorns de Conducta). Sr. Manel Atserias, jurista i activista en salut mental.

18:10 h - 18:30 h Conferència: “Presentació de les conclusions de l’informe Sumando esfuerzos a favor de la justicia restaurativa”, a càrrec de Carme Guil. Presentació: Dra. Aida C. Rodríguez, responsable de projectes de la càtedra de Justícia Social i Restaurativa de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull.

Sra. Carme Guil, magistrada de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Barcelona i vicepresidenta de Gemme España (Grup Europeu de Magistrats per la Mediació).

18:30 h - 18:40 h Reflexions i preguntes del públic assistent

18:45 h Cloenda

Sra. Charo Díez, presidenta d’AFATRAC(Associació de Familiars d’Afectats per Trastorns de Conducta).

Idioma: Català

Jornada co-organitzada amb: