Troba el teu curs

Inscripció al ROPELL

Inscripció al ROPELL

El ROPELL és el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya i serveix per identificar les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l’educació en el lleure, tant de manera voluntària com remunerada. 

Està regulat mitjançant l’Ordre TSF/174/2020, de 13 d’octubre, pel qual la Direcció General de Joventut crea aquest registre, centralitzant així els criteris en referència a les diferents titulacions que permeten treballar en l’àmbit del lleure educatiu a Catalunya. 

Així, si vols exercir de monitor o director en activitats d’educació en el lleure o bé supervisar pràctiques d’alumnes dels cursos de monitors i directors que es fan a Catalunya, has d’estar inscrit en aquest registre. 

Quines titulacions es poden inscriure al ROPELL?

El registre es divideix en dues seccions, on es poden inscriure les titulacions que s’indiquen a continuació: 

Secció de monitor d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil: 

  • Diploma de monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d’una altra comunitat autònoma.
  • Certificat de professionalitat de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
  • Títol de tècnic superior en animació sociocultural.
  • Títol de tècnic en guia de medi natural i de temps de lleure. 

Secció de director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil: 

  • Diploma de director d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d’una altra comunitat autònoma.
  • Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats d’educació de lleure infantil i juvenil.
  • Títol de tècnic superior d’animació sociocultural i turística.
  • Títol de tècnic superior d’ensenyament i animació socioesportiva.
  • Títol de tècnic superior de termalisme i benestar.

Si m’he tret el títol de monitor o director d’activitats de lleure infantil i juvenil que emet la Direcció General de Joventut i ja tinc el meu carnet, m’he d’inscriure al ROPELL?

No cal, la Direcció General de Joventut inscriu d’ofici (automàticament) a tothom que s’hagi tret la titulació en una escola de lleure reconeguda.

On i com puc inscriure-m’hi?

El tràmit es pot fer únicament per Internet i, si vols inscriure-t’hi, només cal seguir aquest enllaç:

Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya. Tràmit gencat.cat

On puc ampliar-ne la informació?

Pots adreçar-te al web Jovecat, on trobaràs tota la informació referent al ROPELL:

Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya. Jovecat

Àrees de formació

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona