Jornada del Grup de Recerca, Innovació i Anàlisi Social 2021. Dijous 15 d’abril 2021

Benvingudes a la Jornada del Grup de Recerca, Innovació i Anàlisi Social (GIAS) 2021!

La jornada que presentem oferirà un espai de reflexió entorn la recerca en ciències socials a partir de l’activitat investigadora de GIAS mitjançant la presentació de resultats de projectes realitzats. 

El Grup de recerca Innovació i Anàlisi Social (GIAS) de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull té com a principals objectius:

 1. Incentivar la recerca en els àmbits de l’acció comunitària i el desenvolupament social, els models de gestió publico-privat i l’ètica de la pràctica social i investigadora.
 2. Situar els estudis del grup en les agendes de recerca nacionals i
 3. Presentar projectes de recerca en col·laboració amb altres centres, grups i/o institucions de recerca.
 4. Contribuir a la formació d’investigadors i professionals de l’acció social i educativa i a l’acompanyament als estudiants de màsters universitaris i doctorat.

Els projectes desenvolupats s'aborden des de cinc línies de treball. Cada línia de treball desenvolupa diferents projectes de recerca, que podeu consultar a les següents fitxes

 1. Acció comunitària, desenvolupament social i lleure
 2. Governança, gestió i polítiques
 3. Ètica, responsabilitat professional i necessitats no
 4. Innovació social i competències
 5. Salut i benestar psicosocial en el cicle

Programa - Dijous 15 d’abril 2021

Jornades virtuals. L'enllaç per a la connexió s'enviarà a les persones inscrites.

16h: Benvinguda i presentació, a càrrec de:

 • Dr. Joan-Andreu Rocha. Degà de la Facultat d’Educació Social y Treball Social Pere Tarrés-URL
 • Dra. Txus Morata, Coordinadora del Grup d’Investigació, Innovació i Anàlisis social (GIAS) de la Facultat d’Educació Social y Treball Social Pere Tarrés-URL

16.15 a 17.30h: Presentació de les Línies del GIAS i projectes significatius:

 • Ocio, Acción Sociocultural y Cohesión Social.
 • Anàlisi d’un model inclusiu-holístic d’atenció a la petita infància.
 • Las transiciones vitales como escenarios para la innovación en Trabajo social y Educación social.
 • Anàlisi de les fonts de conflicte ètic i les formes de gestió en els equips professionals.
 • L'atenció a les necessitats no materials en els centres socioeducatius diaris
 • Disseny i implementació d’una àrea d’emprenedoria.

17.30h: Pausa

17.45h: Treball per grups

18.30 a 19h: Posada en comú del treball en grups i tancament de la Jornada

INSCRIU-TE