Qui som

Pere-Joan Giralt Rovira | Professor associat. Coordinador de l’àrea d’espiritualitat

No hi ha aspiració més gran que ser un bon educador. De moment, intento ser un bon aprenent.

Experiència professional 

En l’actualitat és professor investigador de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull i membre del Grup de recerca GIAS. Ha estat tècnic de la Secretaria General de Joventut i educador d’un centre de justícia juvenil de la Generalitat de Catalunya. Va ser president del Moviment de Centres d’Esplai Cristians, director del Centre Pau i Treva en mediació i resolució de conflictes i director de Recursos Humans de la Fundació Pere Tarrés.

Desenvolupa docència i recerca en els camps de llenguatges artístics aplicats a l’acció social; acció comunitària, cohesió social i diversitat cultural; lleure educatiu i oci; i dinàmica de grups.

Formació

Llicenciar en Psicologia (UB). Màster universitari en Gestió Cultural (UOC). Màster en Anàlisi i Conducció de Grups: Investigació – Intervenció (UB). Diploma en ADI/Formació d’agents de desenvolupament internacional (UPC). Diploma en Pedagogia del lleure i animació sociocultural (INCANOP). Diploma en Director d'activitats de lleure infantil i juvenil (DG Joventut – Generalitat de Catalunya). També té formacions diverses en programes de gestió de personal i direcció en recursos humans.

Publicacions

Giralt, P. J.; Palasí, E.; Rocha, J. A.; Labèrnia, A. i Morata, T. (2021). Promoción de la cohesión social desde los centros socioeducativos en contextos de diversidad cultural. María Álvarez-Rementería Álvarez, Leire Darretxe Urrutxi Monike Gezuraga Amundarain, Nekane Beloki Arizti (coords.). Escenarios y estrategias socioeducativas para la inclusión social. Análisis y Estudios, 27 Editorial Graó. p. 133 - 148.

Palasí, E., Morata, T., Giralt, P. J. & Rocha, J. A. (2022). Gestión de la diversidad cultural con niños/as y familias vulnerables: La voz de las familias como eje de innovación en la práctica socioeducativa. TECHNO REVIEW. International Technology, Science and Society Review / Revista Internacional De Tecnología, Ciencia y Sociedad, 11(4), p. 1–15.

Ravetllat Balleste, I., Marzo Arpón, M., Giralt i Rovira, P. J., Morata García, T. i Palasí Lluna, E. (2022). Algunes notes sobre la Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència davant de la violència. Menció especial a l’àmbit de l’oci educatiu. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 82, p. 58-74.

Cañellas, C., Giralt, P. J., Madariaga, A., Alonso, I., Galán, G., Torres, J. (2023). La gestión de la diversidad cultural en centros de ocio educativo. Una herramienta para la cohesión social. Dins: Orcasitas, M. i Roman, G. (coord.). Pedagogías lingüísticas y culturales sostenibles en contextos educativos. Graó.