Qui som

Anna López Romero | Professora

Treballar amb el vincle i des del vincle constitueix la base de la intervenció social

Experiència professional 

Educadora social en l’àmbit de la petita infància, infància i adolescència, treballadora social amb persones víctimes de violència masclista i violació dels drets humans. Treballadora social de CDIAP i membre del Consell de Redacció de la RTS.

Professora investigadora de la Facultat d'Educació Social i Treball Social. Imparteix docència en les assignatures de Salut mental aplicada al Treball Social i Models i estratègies d’intervenció en Treball Social, així com en els Pràcticums de diferents cursos.

Formació

Diplomada en Educació Social (2000) i en Treball Social (2007) per la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon LLull).

Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona (2004).

Màster en Desenvolupament Internacional per la Universitat Politècnica de Catalunya (2005).

Màster oficial en Models i Estratègies en Intervenció Social i Educativa amb Infants i Adolescents per la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat Ramon LLull (2016).

Publicacions

Romero, A. L., Vacas, M. D. G., Ruano, L. P. & Civil, A. R. (2012). El treballador social al CDIAP. Desenvolupament infantil i atenció precoç: revista de l'Associació catalana d'atenció precoç, (33), 1-15.

López Romero, A. & Camps Galí, M. (2020). La función terapéutica del trabajo social en el contexto del centro de desarrollo infantil y atención precoz: análisis de una experiencia compartida a través del concepto de mentalización. Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa.