Dr. Xavi Escribano

Tornar a Equip

El Dr. Xavi Escribano és professor investigador de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull. Es va llicenciar en Sociologia per la Universitat de Barcelona. Té el Màster de Models i estratègies d’acció social i educativa en la infància i l'adolescència (MEIA) i és doctor en Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport per la Universitat Ramon Llull. 

Ha rebut diversos cursos relatius a la pràctica de la recerca, recerca documental, anàlisi estadística, tècniques de recerca quantitatives i qualitatives i escriptura científica. 

Ha impartit docència en les matèries de Política social al Grau en Educació Social i Grau en Treball Social i al Seminari d’intercanvi Barcelona-Freiburg del Grau en Educació Social i Grau en Treball Social. 

Desenvolupa la recerca en els camps de la pedagogia social comunitària, la intervenció socioeducativa amb famílies i infància i la gestió de la diversitat cultural en contextos educatius.

Correu de contacte: xescribano@peretarres.org