Pla d'estudis

Mòdul 1: Presentació del model i detecció de necessitats (1 ECTS)

 • Presentació del model inclusiu de la Fundació Pere Tarrés
 • Diagnosis individual i grupal de cada recurs, entitat o servei com el Model plantejat

Mòdul 2: Salut, educació i serveis socials: una mirada hol·lística per al foment del benestar infantil (2 ECTS)

 • Elements de detecció de possibles trastorns específics del desenvolupament: Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH), Trastorn de l'Espectre Autista (TEA), lesió cerebral, lesions auditives, síndrome de Down, paràlisis cerebral i hemiplèjia, trastorns de la parla, dèficit visual, discapacitat intel·lectual, acondroplàstia, etc.)
 • Elements de detecció de possibles trastorns que es deriven del risc social i de les situacions de vulnerabilitat
 • Instruments i protocols de treball per a identificar factors de risc en les famílies amb nens a càrrec: RUMI, Balora…
 • Orientacions i pautes educatives en l'acompanyament de possibles trastorns del desenvolupament i situacions de vulnerabilitat social

Mòdul 3: Aspectes ètics de la pràctica professional (2 ECTS)

 • Implicacions ètiques derivades de la Convenció dels Drets de la Infància
 • To i tracte pedagògic: sensibilitat ètica en la relació educativa
 • Construcció d'infraestructures ètiques
 • La gestió de conflictes en l'equip interdisciplinar

Mòdul 4: Suport social i educatiu a les famílies (2 ECTS)

 • Concepte i tipologia de famílies
 • Desenvolupament de les competències parentals
 • Famílies professionalitzades: d'acollida simple, permanent, d'urgència…
 • Adopcions nacionals i internacionals

Mòdul 5: Competències comunicatives per al treball amb la infància, les famílies i entre professionals (2 ECTS)

 • Habilitats Socials
 • Tècniques d'entrevista
 • Resolució de conflictes
 • La creació d'un clima relacional sa, positiu i satisfactori

Mòdul 6: Les emocions en la relació educativa i professional: conèixer-les i gestionar-les (2 ECTS)

 • Gestió emocional pròpia
 • Gestió emocional de la infància
 • Contenció pròpia i de l'entorn

Mòdul 7: Lideratge i Treball en Xarxa: com ens organitzem els adults en benefici del nen (1 ECTS)

 • Principis del treball en xarxa
 • Territori i societat: Serveis socials, Serveis sanitaris i Serveis educatius
 • Lideratge cooperatiu i establiment del referent únic. Treball en Equip
 • Noves perspectives en la cultura professional: del treball individual al treball cooperatiu. El professional reflexiu versus el professional actuador

Mòdul 8: Treball final aplicat (3 ECTS)

Presentació de propostes de bones pràctiques i millora dels aspectes concrets de la relació quotidiana en el propi lloc de treball

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR