CURS 2024-2025  

Modalitat
Online

Idioma
Castellà

Preinscripció
Oberta

Matrícula
Oberta

Crèdits
15 ECTS

Durada
Octubre 2024 - febrer 2025

Preu
1560 € (104 €/ECTS). El preu no inclou taxes ni preinscripció
Matricula't abans del 31 de maig i gaudeix del 10% de descompte

Oberta convocatòria de beques i ajuts 2024-2025

L'acompanyament socioeducatiu a la petita infància, les famílies i en el territori és crucial per diverses raons:

 • Desenvolupament integral dels infants: Durant la primera infància, es desenvolupen moltes habilitats cognitives, socials i emocionals crítiques. L'acompanyament socioeducatiu proporciona un entorn ric i estimulant que pot millorar aquest desenvolupament i preparar als infants per a futurs èxits acadèmics i personals.
 • Suport a les famílies: Moltes vegades, els pares i mares necessiten orientació i suport per a comprendre el desenvolupament dels seus fills i filles i com millorar el seu benestar. L'acompanyament socioeducatiu ofereix recursos, informació i assessorament als pares per a ajudar-los en el seu paper de cuidadors i educadors.
 • Reducció de desigualtats: L'acompanyament socioeducatiu pot ajudar a reduir les disparitats d'accés i d'aprenentatge entre els nens i les famílies, especialment aquells en situacions de vulnerabilitat social o econòmica. Mitjançant programes d'acompanyament, es pot proporcionar suport addicional a aquells que més ho necessiten per a assegurar que tots els nens tinguin igualtat d'oportunitats.
 • Prevenció i intervenció precoç: L'acompanyament socioeducatiu pot ajudar a identificar precoçment problemes de desenvolupament, comportament o aprenentatge en els nens i oferir intervencions adequades per a abordar-los. Això pot minimitzar els impactes negatius a llarg termini i millorar les perspectives futures dels nens.
 • Promoció de la participació comunitària: L'acompanyament socioeducatiu pot implicar la comunitat en el suport als nens i les famílies, fomentant la participació comunitària i la cohesió social. Això pot crear xarxes de suport més fortes i fomentar la solidaritat i el sentit d'identitat en la comunitat.
 • Millora dels entorns de vida: Mitjançant l'acompanyament socioeducatiu en el territori, es pot treballar per a millorar els entorns físics i socials en els quals viuen els nens i les seves famílies. Això pot incloure iniciatives per a millorar l'accés a serveis bàsics com la salut i l'educació, així com la creació d'espais segurs i estimulants per al joc i l'aprenentatge.

Aquesta titulació s’adreça a professionals en actiu en petita infància (professionals de l’educació social, treball social, pedagogia, psicologia, pediatria, mestres, infermeria, etc.) per tal de capacitar en el treball integrat d’agents del territori. La finalitat és desenvolupar un model inclusiu d’educació infantil centrat en l’infant i la seva família, que garanteixi el seu desenvolupament saludable a través d’un abordatge interdisciplinari i territorial, mitjançant la corresponsabilitat de tots els professionals que treballen en xarxa.

Formació d'interès en serveis socials 

OBJECTIUS

 • Adquirir eines de treball per donar resposta a les noves necessitats educatives i socials en l’acompanyament a la petita infància. 
 • Proporcionar elements de reflexió i anàlisi per al treball conjunt entre la família, el territori i els professionals, en benefici de la petita infància. 
 • Elaborar propostes de bones pràctiques basades en criteris ètics i tècnics que donin resposta a la “Convenció dels Drets de la Infància.” 
 • Millorar les estratègies de treball col·laboratiu en xarxa dins del territori. 
 • Optimitzar la gestió de les emocions i les competències comunicatives en la pràctica professional.

METODOLOGIA

Combina el treball en l’aula virtual (participació en fòrums, discussió de casos i de supòsits pràctics, anàlisi de lectures...) amb dues sessions sincròniques: una a l’inici de cada mòdul, per contextualitzar-lo i presentar-ne els eixos conceptuals fonamentals; i una altra d’anàlisi de casos pràctics i de tancament de mòdul. La metodologia es fonamenta en un model d’investigació-acció, orientat a la millora reflexiva de la praxi professional.

PRÀCTIQUES

En aquesta titulació no hi ha pràctiques. S’implementa un projecte de millora en el lloc de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

Les sortides professionals són:

 • Disseny i promoció de programes per a la infància i adolescència
 • Direcció i gestió d’organitzacions i serveis d’atenció a la infància i adolescència 
 • Supervisió d’equips professionals
 • Orientació, formació, intermediació i prospecció directa

A QUI S'ADREÇA

Aquesta formació capacita per a dissenyar i implementar projectes interdisciplinaris que incorporin els diferents agents que treballen amb la petita infància. Si ja estàs en actiu en el camp de la petita infància (professionals de l’educació social, treball social, pedagogia, psicologia, pediatria, mestres, infermeria, etc.), aquesta formació millorarà les teves competències.

PER QUÈ AQUEST PROGRAMA

 • La Fundació Pere Tarrés, a la qual pertany la Facultat d'Educació Social i Treball Social, és el centre especialitzat més gran de Catalunya en atenció a la infància i adolescència en risc social, atenent més de 300.000 persones beneficiàries cada any i l'únic que fa intervenció i formació universitària per abordar els reptes del moment i les solucions més punteres i innovadores. Cada any selecciona més de 3500 professionals, la majoria en l'àmbit de la infància.
 • La Fundació Pere Tarrés gestiona una xarxa de més de 40 centres socioeducatius a Catalunya i Balears.
 • La Fundació Pere Tarrés imparteix formació a més de 9000 professionals l'any en l'àmbit de la infància.
 • El nostre professorat és professional en actiu que trasllada la seva expertesa a l'aula que combina amb la seva experiència acadèmica.
 • La recerca de la Facultat desenvolupa eines innovadores per a la intervenció que després es transfereixen a l'aula perquè, alhora, puguin transformar-se en intervencions eficaces. El grup de recerca GIAS genera i difon coneixement en l'àmbit de l'acció social i educativa amb l’objectiu de millorar la cohesió social i la qualitat de vida de les persones.
 • La Facultat impulsa la Càtedra de Lleure Educatiu i d'Acció Sociocultural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, com a espai per generar coneixement, compartir reflexions, construir discurs conjunt, realitzar accions innovadores i analitzar pràctiques liderades des de les administracions públiques i les entitats del tercer sector per a la seva millora i la transferència a la societat.
 • Usem metodologies actives: estudi de casos, ABP, simulacions, classes invertides, entre d'altres.
 • Grups reduïts, que permeten un acompanyament personalitzat a través de tutories individuals.

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR