CURS 2024-2025    3a edició

Modalitat
Híbrid

Idioma
Castellà

Preinscripció
Oberta

Matrícula
Oberta

Crèdits
15 ECTS

Durada
Octubre 2024 - febrer 2025

Preu
132 €/ECTS. El preu no inclou taxes ni preinscripció
Matricula't abans del 15 de juliol i gaudeix del 8% de descompte

Oberta convocatòria de beques i ajuts 2024-2025

Forma professionals per a l’atenció integral de l’infant i la família des dels entorns habituals de creixement.

Aquesta titulació s’adreça a professionals en actiu en petita infància (educadors socials, treballadors socials, pedagogs, psicòlegs, pediatres, mestres, infermeres, etc.) per tal de capacitar en el treball integrat d’agents del territori. La finalitat és desenvolupar un model inclusiu d’educació infantil centrat en l’infant i la seva família, que garanteixi el seu desenvolupament saludable a través d’un abordatge interdisciplinari i territorial, mitjançant la corresponsabilitat de tots els professionals que treballen en xarxa.

Formació d'interès en serveis socials 

OBJECTIUS

  • Adquirir eines de treball per donar resposta a les noves necessitats educatives i socials en l’acompanyament a la petita infància. 
  • Proporcionar elements de reflexió i anàlisi per al treball conjunt entre la família, el territori i els professionals, en benefici de la petita infància. 
  • Elaborar propostes de bones pràctiques basades en criteris ètics i tècnics que donin resposta a la “Convenció dels Drets de la Infància.” 
  • Millorar les estratègies de treball col·laboratiu en xarxa dins del territori. 
  • Optimitzar la gestió de les emocions i les competències comunicatives en la pràctica professional.

METODOLOGIA

Combina el treball en l’aula virtual (participació en fòrums, discussió de casos i de supòsits pràctics, anàlisi de lectures...) amb dues sessions sincròniques: una a l’inici de cada mòdul, per contextualitzar-lo i presentar-ne els eixos conceptuals fonamentals; i una altra d’anàlisi de casos pràctics i de tancament de mòdul. La metodologia es fonamenta en un model d’investigació-acció, orientat a la millora reflexiva de la praxi professional.

PRÀCTIQUES

En aquesta titulació no hi ha pràctiques. S’implementa un projecte de millora en el lloc de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

Aquesta formació capacita per a dissenyar i implementar projectes interdisciplinaris que incorporin els diferents agents que treballen amb la petita infància. Si ja estàs en actiu en el camp de la petita infància, aquesta formació millorarà les teves competències. Les sortides professionals són:

  • Disseny i promoció de programes per a la infància i adolescència
  • Direcció i gestió d’organitzacions i serveis d’atenció a la infància i adolescència 
  • Supervisió d’equips professionals
  • Orientació, formació, intermediació i prospecció directa

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR