Jesús Delgado Almendros

Llicenciat en C. Econòmiques. Màster en gestiò directiva de organitzacions no lucratives, màster en responsabilitat social corporativa.

Administrador de la Facultat d’Educació Social i Treball Social PERE TARRES -URL. Membre de la junta de govern de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Membre del grup de treball de contractació pública dels serveis d’atenció a les persones de la Dir. Gral de Contractació Publica de la Generalitat de Catalunya. Conseller al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

Professor de la Universitat Ramon Llull (1996-1997) , especialista en equips humans en organitzacions socials i de voluntariat.

Àmbits de coneixement

Tercer sector · Economia social · Economia del bé comú · Col·laboració públic-social · Reputació corporativa