Dra. Gisela Riberas

La Dra. Gisela Riberas és Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona, 1998. Tesi Dirigida per la Dra. M. Teresa Anguera i Dra. Mercè Mitjavila. Acreditada per l’AQU 9 d’abril del 2018. Tram de Recerca actiu des de desembre del 2018. Llicenciada en Psicologia, especialitat clínica, per la Universitat de Barcelona. 1990. Habilitada com Educadora Social i col·legiada des del 2002. Habilitada com a Mediadora Familiar i en Resolució de conflictes pel Col·legi de Psicòlegs de Barcelona, 2003. Postgrau en Administració i Gestió Local per càrrecs electes a la Universitat Autònoma. 2007-2009.

Va treballar com a psicòloga a presons. Posteriorment, educadora social amb infants i adolescents en situació de risc social en centres d’acolliment i de justícia juvenil, de la Generalitat de Catalunya. Cap de Serveis Socials i psicòloga del Servei d'Atenció a les Dones, així com responsable del Servei d'Urgències dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Vallirana del 2003 al 2007. Tinent d'alcalde en la legislatura 2007-2011 i Regidora del 2011 al 2015 en temes de Polítiques Socials, en l'administració pública local. Ha treballat també com a psicòloga i mediadora familiar en escoles privades, realitzant assessoraments a pares i mestres.

Ha impartit docència en les matèries vinculades a detecció de necessitats, disseny de projectes socials i matèries procedimentals sobre habilitats comunicatives: Disseny de projectes socials, Tècniques d’entrevista, Supervisió de pràcticums de segon, tercer i quart curs i Treball final de Grau, així com en màsters i postgraus de la Facultat.  

Àmbits de coneixement

Serveis socials · Atenció a la dona · Centres residencials d’acció educativa · Infància vulnerable · Ètica professional

Correu de contacte: griberas@peretarres.org

Perfil del Portal de Recerca de Catalunya: https://portalrecerca.csuc.cat/orcid/0000-0003-4536-9576

Altres perfils: https://url.academia.edu/GiselaRiberasBargall%C3%B3 | https://www.researchgate.net/profile/Gisela_Riberas