Dr. Jesús Vilar

El Dr. Jesús Vilar és diplomat en Magisteri, llicenciat en Pedagogia i doctor en Pedagogia.

Va ser inicialment mestre d’EGB. Posteriorment, educador social amb infants i adolescents en situació de risc social en centres de justícia juvenil i protecció a la infància de la Generalitat de Catalunya. Des de l’any 1994 i fins l’actualitat, professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. També és col·laborador del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya) així com de la Universitat Oberta de Catalunya. Coordina el Comitè d'Ètica del Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya.

Ha impartit docència en les assignatures de Planificació educativa, Pedagogia social, Inadaptació social, Pràcticum i Ètica professional en les diplomatures i posteriorment graus d’Educació Social i Treball Social, així com en diversos màsters i postgraus de la Facultat.  

Àmbits de coneixement

Ètica professional · Pedagogia Social · Infants i joves infractors o en risc · Complexitat · Disseny i planificació socioeducativa

Correu de contacte: jvilar@peretarres.org

Perfil del Portal de Recerca de Catalunya: https://portalrecerca.csuc.cat/orcid/0000-0001-9249-2687

Altres perfils: https://url.academia.edu/Jes%C3%BAsVilarMart%C3%ADn | https://www.researchgate.net/profile/Jesus_Vilar_Martin | https://scholar.google.es/citations?user=nJc8dScAAAAJ&hl=ca